Tråggjutning i regn

Under torsdagen, i dis och regn, gjöts tråget i brospann nummer två. Betongbilarna tömmer sin last i två mastpumpar, som placerats på lastpråmen i Ropsten. Pumparna trycker betongen...
Lilla Lidingöbron27 oktober 2020 kl 07.041

Den gångna veckan kraftsamlade man för gjutning av tråget i brospann nummer två. Samtidigt avancerade arbeten i området närmast Torsvik, och här står fler gjutningar på tur.

...till var sin mastpump, som är monterad på MSS-en. Den mindre, gröna pumpen, täcker in tråget till slutet mot kommande brospann. Den blå pumpen täcker området från bropelaren (fundament tre) till det färdiga brospannet. Man börjar gjutningen i den kraftiga väggen över bropelaren samt området där omkring.

Från Ropsten trycks totalt 414 kubikmeter betong genom rörledningar till mastpumparna på MSS-en. Varje betongbil rymmer sex kubik.

Enligt ett uppgjort gjutschema växlar man hela tiden...

...med att gradvis fylla de olika sidorna av tråget.

En noggrann planering av gjutningen är viktig, för att tyngden av betong inte ska rubba trågets jämvikt.

Det är också viktigt att man hela tiden vibrerar betongen. Tidigare reportage visar hur tätt armeringsjärn kan sitta, och alla hålrum måste fyllas.

Trågets golv jämnas av. Till hjälp har man stålrör, som anger den höjd betongen ska ha, och som dras undan vartefter.

Arbetet fortsätter in på natten mot fredag.

Regnet tilltar. Men arbetet går ändå friktionsfritt, och vid midnatt avslutas gjutningen. Betongen täcks in och arbetsområdet städas av.

I området nära Torsvik görs förberedelser för fler gjutningar. Kassunen bakom lastpråmen, brogrenen fundament tio, är tätad och klar för undervattensgjutning. Flytbryggan görs klar att rymma rörledningar för betong. I kassunen närmast i bild tätar man nu mot pålarna.

Och vid landfästet Torsvik har man gjutit en mur och rensat ett område närmast bergväggen. Mindre kompletteringar återstår innan man kan armera och gjuta.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *