Klart för sänkning av brospannet

Lilla Lidingöbron1 september 2020 kl 06.19

Under början av sista augustiveckan lanserades MSS-en. Se förra reportaget. Direkt därefter kunde man frilägga bropelaren vid fundament två och göra klart för sänkning av första brospannet. Samtidigt gjordes komplettering för form i nästa brospann samt förberedelser för gjutning vid fundamenten fem och sex.

Direkt efter lanseringen (se föregående reportage) under veckan har de två fackverkshalvorna förts samman och åter bultats fast i varandra. MSS-en vilar på tvärbalkar vid fundament två och tre. Samtidigt hängs MSS-en upp på tvärbalkarna som placerats på brospannet (syns mitt i bild).

Från brospannet sänks MSS-en och tvärbalkarna vid fundament två...

...försiktigt ned under vattenytan, så att bropelaren vid fundament två kan friläggas.

Allt är klart. MSS-en vilar åter på tvärbalkarna vid fundamenten två och tre. Arrangemanget för friläggning av bropelaren kan monteras bort. Hydraulpressarna ligger prydligt i lådan.

Samtidigt pågår arbeten i tråget för nästa brospann. Första brospannet är speciellt. Från landfästet Ropsten går vägbanan först horisontellt. Därefter höjer sig bron. Från och med spann två höjer sig bron kontinuerligt. Underbyggnaden till formen måste därför justeras. Mellanbitar monteras loss...

 ...och sågas av.

Formens underbyggnad monteras åter samman.

En ny undersida till trågets form kan läggas. Vid nästa etapp behöver man inte göra det arbetet.

Och skavanker i formen lagas. Det är snart möjligt att armera.

Inne i det färdiga tråget, första brospannet, görs lagningar. En del formmaterial ligger kvar för att användas vid nästa spann.

Vid övriga fundament. Här byggs form för bropelare, fundament fem. Samtidigt har man armerat färdigt för gjutning av fundamentet sex.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *