Arbete med brotråget allt mer komplext

Lilla Lidingöbron16 juni 2020 kl 05.51

Två kraftiga stålplattor anländer. Plattorna är noga behandlade mot korrosion. Placeringen mäts in med stor noggrannhet.

Stålplattorna är på plats. När träformen rivs, kommer plattorna att vara synliga på trågets undersida. Här ska då brolagren fästas.

Lager i brokonstruktioner används för att bron ska kunna röra sig beroende på till exempel temperaturvariationer. Två typer används här: fasta lager och glidlager. Ett fast lager används för att tvinga rörelsen i en viss riktning, i detta fall mot landfästen. Bilden kan vara svårläst, men kan ändå ge en uppfattning. Den skrafferade delen i tvärsnittet är själva lagret, uppåt pekar infästningen i trågets stålplatta, nedåt pekar infästning/ingjutning i bropelaren. Bilden nedanför visar i princip själva lagret, dess infästningar och rörelseriktning.

Den del av tråget som ligger över landfästet vid Ropsten (fundament nummer 1) fylls med armering. Överallt i tråget ser man detaljerade armeringsritningar. Den skarpögde kan skymta en av stålplattorna under armeringsjärn i bakgrunden.

I andra änden av tråget monteras ett virrvarr av armering och rör att dra vajrar för efterspänning (se tidigare reportage). Järn av en viss sort fattas och beställs via radio.

Lite spex framför kameran: "När vi inte får rätt järn, böjer vi själva så här!"

Vid fundament nummer fyra pågår armering för en bropelare.

Undervattensgjutning görs i fundament nummer fem.

Som förberedelse för undervattensgjutning tätar dykare i kassunen mot pålarna i fundament nummer sex. En dräkt hänger på tork.

Under lördagen pågår icke ljudstörande arbeten vid flera fundament. Vid fundament nummer tio (den nya brogrenen) har 18 av 28 pålar stoppslagits.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *