Att bygga en bro med noggrannhet på millimetern

Pingstveckan inleddes med att pålslagning vid fundament nummer 10 påbörjades. Fundamentet är mycket kraftigt. Det ska innehålla 28 pålar, fundament nummer ett (landfästet vid Ropsten) har 18 pålar, fundamenten 2 - 9 har vardera 16 pålar, 11 och 11A 12 stycken. Nummer 10 blir den nya brogrenen och ska klara krafter från tåg som svänger åt ett håll samt gång- och cykeltrafik åt annat håll. Här är det också djupt, mellan 55 och 60 meter till berg.
Lilla Lidingöbron2 juni 2020 kl 06.34

Det stora fundamentet nummer tio har påbörjats. Veckans reportage koncentreras kring den viktiga funktion som exakt mätning har vid brobygget.

Från en förslagsritning kan man få en idé om hur bron är uppbyggd. Ritningen visar sträckan mellan fundamenten 9, 10 (med djupast bergbotten) och 11A.

Ett principiellt tvärsnitt av ett brofundament. De streckade linjerna nedåt symboliserar pålar.

Första vertikala pålen slås ned. Pålen är 59 meter lång och har en diameter på 86,4 cm. Hålet i bryggan är 88x88 cm. Det krävs millimeterprecision och noggrann kontroll att pålen slås ned helt vertikalt. Om den glider något lite vid bergbotten, så blir felet stort vid vattenytan mer än 50 meter upp.

Många som passerar på stålbron ser dagligen Mihai Gligan (alla kallar honom "Mike" för det är lättare att stava), 37 år gammal från Rumänien. Han har femton års erfarenhet av mätning och kom till Sverige 2017. Bidragande orsak att söka sig hit var passionen för flugfiske! Sedan 2019 arbetar Mike som mätningsingenjör hos Mitta AB, som har avtal med Aarsleff, som i sin tur är underentreprenör till Implenia. Mätningsingenjören är en viktig specialfunktion för att alla delar i brobygget ska komma på exakt rätt plats. Man förbereder noggrant olika delelements positioner genom att ladda in filer i instrumenten. Minsta fel kan orsaka stora kostnader. Mike arbetar med en så kallad robotiserad totalstation. Den har fixpunkter från ett antal ställen runt brobygget inprogrammerade. Därigenom kan Mike se exakt var han befinner sig med instrumentet.

De fyra vertikala pålarna är stoppslagna. Här kommunicerar Mike via radio med arbetslaget på Aarsleff, som får instruktioner var pålarna ska skäras av. Samarbetet med Aarsleff är utmärkt. Som i alla byggen går arbetet snabbare efterhand. Mike säger att man tillsammans har utvecklat arbetsgången så, att man nu kan arbeta dubbelt så effektivt som i början. Den stora utmaningen kommer när alla sneda pålar ska slås ned. Pålarna är ju runda, och mätning måste snabbt göras i olika punkter för att kunna fastställa lutning och bäring. Arbetet är stimulerande, och Mike räknar med att vara kvar på platsen till dess att Aarsleffs arbete är avslutat.

Ronja Miehling placerar ut en av fixpunkterna runt brobygget, som totalstationerna har inprogrammerade. Hon är praktikant på Implenia, studerar geodesi och geoinformatik i Stuttgart.

Ombord på MSS-en liksom inför alla gjutningar görs många mätningar och kontroller av Implenias erfarne mätningsingenjör Nebojsa Cadjenovic. Han arbetar också med en robotiserad totalstation. Nebojsa är också handledare till Ronja, som därigenom får en gedigen praktisk utbildning.

Vy från Ropsten över brobygget vid veckans slut.

Vy från Torsvik vid veckans slut.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *