Flera gjutningar av kassuner

Arbeten har till stor del koncentrerats till betonggjutningar i kassunerna nummer tre och fyra (närmast i bild). Men också andra viktiga steg har tagits.
Lilla Lidingöbron28 april 2020 kl 06.171

Under veckan har arbeten gjorts i kassunerna nummer tre och fyra. Kassun nummer sex har sänkts ned. Vid fundament nummer nio saknas ännu en påle. Samtidigt har man börjat arbeten alldeles invid nuvarande stålbron nära Torsvik.

Under måndagen påbörjas undervattensgjutning i kassunen nummer fyra. Gjutningen startar i Ropsten med en kraftig mastpump, som trycker betong i ett rörsystem installerat i MSS-en.

Pumpförarna byter av varandra. En av dem, Johan från Lidingö, inser att väntan kommer att bli lång. Fällstolar hämtas.

Betongen trycks från Ropsten (mastpumpen skymtar i bakgrunden), via MSS-en, ned på den långa flytbryggan fram till en mindre mastpump intill kassunen. 

Arbetet med undervattensgjutning i kassunen nummer fyra tar nio timmar. Det är en lång sträcka som betongen ska tryckas, och mycket energiförluster på vägen på grund av friktionen i rören (stenstorlekar, kemikalier, vatteninnehåll m m).

Under onsdagen påbörjas gjutning av den armerade delen i kassunen nummer tre. Arbetet pågår i skift. Totalt, med rengöring av rörsystem m m, tar insatsen mer än 24 timmar.

Kassunen nummer fyra kan nu tömmas på vatten.

På lördagen passar man på att göra uppehåll i pålslagning, och pålarna skärs av en liten bit ovanför betongytan.

I kassunen nummer fyra kan man nu påbörja finskärning av pålar fyllda med vatten, försegling och därefter armering. Processerna är beskrivna i tidigare reportage.

Man har också under veckan påbörjat slagning av de vertikala pålarna vid fundament nummer 11A. Fundamentet ligger mycket nära nuvarande stålbron. Det är det första fundamentet efter en kommande brogren (som kallas nummer tio) och ska endast bära järnvägstrafik. Platsen har lika svår berggrund som tidigare beskrivits vid fundament nummer 11. Flera pålar har glidit, och har slagits om. Man kommer att bygga fundament nummer tio i ett senare skede. Det syns på bild att platsen behöver vara fri för pålpråmen m m.

En översikt vid slutet av veckan. Arbetet slutförs med de vertikala pålarna vid fundament 11A. På andra sidan av pålpråmen syns den färdiga bropelaren fundament nummer 11, som ska bära gång- och cykeltrafik. Bortom pålkranen syns fundament nummer nio med sin stålmall. Här ska ytterligare en påle slås. Man väntar på leverans av ett mindre antal pålar från Turkiet. På flera av dagens bilder syns också, att man hunnit sänka ned kassunen vid fundament nummer sex.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *