1020 kubikmeter betong

Under måndagen fylls tråget (brospann tre) med 420 kubikmeter betong. Det innebär att 70 billaster passerade Ropsten under ett knappt dygn.
Lilla Lidingöbron23 mars 2021 kl 05.143

Den gångna veckan karakteriserades av omfattande betonggjutningar vid bron. Totalt gick det åt 1020 kubikmeter betong (170 billaster) under veckans första tre dagar.

När betong trycks genom en mastpump uppstår ett stort slitage på pumprör och skarvar. Betongens vassa stenar skrapar mot rördelarna. En läcka har uppstått. En man klättrar upp på masten, två man hänger i korg för att reparera skadan. Reparationen tar cirka två timmar, och under tiden fyller man vidare i tråget med en pump.

Skadan är reparerad, och båda pumparna körs. Har man börjat fylla betong, så får man inte avbryta arbetet. Skarvar och sprickor får inte uppstå. Betongarbetet pågår från klockan sex på morgonen till klockan två på natten.

När betongen härdat, är man vid veckans slut snabbt igång med att riva trågets form, börja bygga ny form för brospannets vägöverbyggnad...

...och förbereda armeringsarbetet. Här monteras distansklossar.

Under tisdagen gjuts monolit nummer två vid Islinge Hamnvägs landfäste.

Här går det åt 150 kubikmeter betong, det vill säga 25 billaster. Slangar, som monterats i monoliten för kylvatten, syns i förgrunden (se tidigare reportage).

Vid landfästet är nu monoliterna ett, två och tre gjutna. Bygge av form till monolit nummer fem längst till höger i bild påbörjas direkt.

Armering av monolit nummer fem.

Under onsdagen gjuts det armerade fundamentet nummer sju. Betongen pumpas från mastpumpen vid Islinge Hamnväg (syns som en grön arm långt i bakgrunden). Via stålrör förlagda på den 300 meter långa flytbryggan trycks betong till mastpumpen ombord på pråmen intill kassunen. På grund av friktionen (jämför beskrivning under bild 2) och den långa sträckan tar arbetet lång tid.

Totalt gjuts här knappt 290 kubikmeter betong, motsvarande 48 billaster vid Islinge Hamnväg. Arbetet avslutas mellan klockan 4 och 5 på torsdagsmorgonen.

Vid Ropsten gjuter också Peab under onsdagen det temporära påldäcket till den så kallade s-kurvan, som ska förbinda Lidingöbanan med Lilla Lidingöbron (se föregående reportage). Här går det åt drygt 160 kubikmetet betong, 27 billaster.

Bilden är tagen en bit under vägbanan från landfästet vid Lilla Lidingöbron. Den antyder vilken höjd, som man kommer att bygga upp till.

Kommentarer

  1. Det temporära däcket i Ropsten – varför är det temporärt?
    Hela terminalen för L-ö banan är ju temporär sedan 50 år därför frågan

    1. SL har inte beslutat hur den nya stationslösningen ska se ut. Därför görs anslutning till befintlig perrong, vilket bekostas av SL.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *