DEBATT 

Hittar du inte din artikel?
Du har kommit till rätt sida, den ligger bara längre ner. Scrolla nedåt. 
Vill du starta en debatt?
Skicka ett mejl till redaktionen. 

DEBATT: URUSEL SNÖRÖJNING VARJE ÅR

 DEBATT  18 januari 2019 kl 00.11
Nu är det dags att göra något åt Lidingös urusla snöröjning och sandning av vägar och gångbanor. Vi bor på Riddarvägen sedan 35 år och det blir bara sämre för vart år som går.

Torsdagen den 17:e januari var det nästan enklare att snöra på sig ”grillorna” om man skulle ta sig till centrum. Rena rama isen på gångvägarna!
Har inte staden råd med sandning? Det är fullkomligt oacceptabelt att det skall vara på detta sätt.

Det vore väl bättre ur ett medborgarperspektiv att öka budgeten för vägunderhåll på vintern, än att höja arvodena för politikerna själva! 

Olle Starrin

 • Anders Bergstedt • 19 januari 2019 19:38:45
  Visst kan vi klaga på halkbekämpningen nu då det varit flera dagar med halka än normalt. Det viktiga är att prioritera backar ner mot korsningar där tanklösa bilister ställer sej på bromsen och ser till att det blir glansis ! Flera dagar tog jag saken i egna händer eftersom det står en sandlåda i backen. Tro inte att någon annan skulle komma på tanken att hjälpa till !

  Det som är positivt är att man nu prioriterar gång- och cykelleder som snöröjs och saltas direkt. Naturligtvis är det viktigt att underlätta för de som hela året försöker att cykla till jobbet. Man kan ju inte bara gnälla på allt.
 • Johan Ahlbom • 18 januari 2019 14:39:02
  Vi har fantastiskt goda erfarenheter av årets snöröjning här i Brevik, än så länge. Snabb plogning efter snöfall och noggrann sandning. Tack till staden!
 • Ulf Norhammar • 18 januari 2019 00:44:38
  För några dagar sedan hade Lidingö Nyheter en liten artikel om Lidingö stads fria halkskydd till invånarna över 65 år. Det är jättebra .... MEN! För två (eller var det tre?) år sedan fick vi samma erbjudande, som också effektuerades, men halkskydden höll bara en vinter. När jag häromdagen satte på dem för att bemästra den nuvarande halkan gick de genast sönder och gled av på den mest olyckliga isfläck. Det kunde gått illa men allt klarade sig. Båda helfotsbroddarna föll dock i bitar. Utmärkta dubbar och fin passform men undermålig gummikvalitet.
  Jag ska gå och hämta nya på stadshuset (om jag inte ramlar på vägen) Hoppas de nya halkskydden håller längre. De tidigare kan knappast ha varit prisvärda - sett ur stadens synvinkel?

Politikernas arvoden bör beslutas före valet

 DEBATT  17 januari 2019 kl 18.11
Höstens följetong med majoritetens förslag på chockhöjda arvoden till de egna högst avlönade politikerna avslutades lika märkligt som det började. Före jul röstade samma partier som la fram det ursprungliga förslaget; M, LP, KD och L med stöd av SD, ned arvodesberedningens förslag på arvoden till politikerna. Det var ett felaktigt agerande av två skäl. För det första var arvodesberedningens förslag väl genomarbetat med något sänkta arvoden för de bäst betalda politikerna jämfört med förra mandatperioden samt höjda arvoden till fritidspolitikerna. För det andra var det fel eftersom det minskar trovärdigheten för arvodesprocessen att åter kringgå den valda arvodesberedningen.

På kommande fullmäktigemöte ska en ny arvodesberedningen väljas. För att minimera misstroendet framåt anser Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet att arvodesberedningen bör utformas så att alla partier har representation i beredningen. Det logiska vore även att arbetet framåt utgår från det förslag den avgående arvodesberedningens la fram i december. Det skulle vara mycket skadligt för förtroendet om liknande förslag som de tidigare chockhöjningarna åter kom upp till beslut.

För att öka trovärdigheten i arvodesprocessen framgent menar Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet att ersättningar till förtroendevalda för kommande mandatperiod bör fastställas i god tid före valet 2022. Då ökar avståndet mellan de som beslutar arvoden och de som får dem. Det skulle också säkerställa att ersättningar till politiker inte blir en del av majoritetsförhandlingar där ledande politiska företrädare förhandlar sina egna arvoden.

Patrik Buddgård (C), gruppledare
Daniel Larson (S), gruppledare
Patrik Sandström (MP), oppositionsråd

Debatt: Värna om våra lokala centrum

 DEBATT  16 januari 2019 kl 14.55
För Centerpartiet är det viktigt att kunna ha matbutik, närservice och förskola nära hemmet. Vi vill ha en promenadstad där man kan gå ner till torget, utföra sina dagliga ärenden och småprata med sina grannar. Så skapar vi levande och trygga stadsdelar med småstadskänsla och lokalt näringsliv över hela Lidingö.
Majoritetens nej-sägarpolitik leder till en sovstad beroende av pendling och ett enda stort centrum. Centerpartiet vill ha levande stadsdelar och då måste vi värna våra lokala handlare. Det krävs då dels underlag för att handeln ska fungera och dels rätt affärslokaler. Båda delarna behöver stärkas i Rudboda.
 
Moderaterna beskriver förslaget till utvecklingen i Rudboda, som de själva tagit fram i majoritetsställning, som ”betong”. Sanningen är noggrant utformade punkthus med ljus tegelfasad med ekpartier i entréerna samt vackra, gröna utemiljöer. Dessutom med miljösmarta lösningar som bilpool i huset och solceller på taken. Moderaterna har genom att först planera och sedan förkasta planen slösat bort 600 000 kronor i nedlagt planarbete och dessutom missar staden 58 miljoner kronor som marköverlåtelsen skulle gett staden i intäkter.
 
I vårt yrkande för att fortsätta planarbetet för hyresrätterna i Rudboda, betonade vi att projektet behöver justeras utifrån miljökonsekvensbeskrivningen för att värna de gröna värdena. Självklart ska vi vara försiktiga när vi utvecklar på Lidingö och värna den gröna småstadskänslan på ön. Utvecklingen ska dock inte stå still. Under många år har vi försökt få staden att inleda planarbete för Rudboda torg för att ge utvecklingsmöjligheter för handel och närservice, men arbetet har fortfarande inte kommit igång. Med en ny detaljplan kan vi skapa ett lokalt centrum som Rudbodaborna länge har väntat på.
 
Vi vill se ett levande och tryggt Rudboda torg med småstadskänsla där matbutik kan utvecklas och plats ges för mer närservice, kanske i form av en kvarterskrog och ett apotek? Vi vill att våra lokala närcentrum ska frodas. Men det kräver ett politiskt ledarskap som idag saknas.

Patrik Buddgård (C)
Tor von Sydow (C)
Joakim Jarnryd (C)
Lotta Cavalli Björkman (C)
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

 

Debatt: Värna Lidingös grönområden

 DEBATT  14 januari 2019 kl 19.34
I måndags fattade kommunstyrelsen på Lidingö beslut om att stoppa de planer som tidigare har funnits på att bygga hyresrätter i Lojo. Moderaterna lovade i valet att värna Lidingö som en unik, grön ö och detta ligger helt i linje med det. Till vår förvåning valde Centerpartiet att sätta betong före grönområden och röstade för att förlänga planerna.
 
Under många år fanns det en plan att bygga 120 hyresrätter i Lojo på stadens mark och det fanns också ett markanvisningsavtal för att göra just detta. Det är inget fel med hyresrätter, men den planerade bebyggelsen skulle få negativ inverkan på de populära grönområdena i området. Därför sa Moderaterna redan i valrörelsen att Lidingös unika karaktär som grön ö måste värnas och att planerna för Lojo på stadens mark skulle stoppas.
 
I måndags hade kommunstyrelsen frågan uppe och Centerpartiet som tidigare profilerat sig som ett grönt alternativ valde att rösta emot slopandet av planerna. De motiverade beslutet med att det skulle riskera närservicen i området. Det stämmer så klart inte. Majoriteten har redan satt igång ett arbete för att rusta upp Rudboda torg och säkerställa att en god närservice ges till de som bor i området. Istället handlar frågan om huruvida det är grönområden eller betong och byggnation som är viktigast.
 
Moderaterna och många Lidingöbor undrar nu: Är det en ny prioritering från Centerpartiet att sätta betong och byggnation framför värnandet av Lidingös grönområden? Tiden får utvisa om så är fallet.
 

Daniel Källenfors, Kommunstyrelsens ordförande (M)
Fredrik Vinstock, Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande (M)

 

 • Paul Lindquist • 15 januari 2019 22:37:57
  Det är mycket beklagligt att Lidingömoderaterna nu bryter det ingångna markanvisningsavtalet med Stockholms Kooperativa Bostadsförening som planerade att bygga kooperativa hyresrätter i Lojo och dessutom aktivt motarbetar byggandet av hyreslägenheter när bostadsbristen är så stor.

  Det finns ingen stark kritik från grannarna mot projektet och det finns heller ingen motsättning mellan att bevara Lidingös grönområden och att som i detta fall förtäta i ett befintligt bostadsområde genom att bygga bostäder där Rudboda kyrka tidigare låg eller impedimentmark längs en gata som har mycket litet vistelsevärde.

  Dessutom skulle tillskottet av bostäder ge ett välkommet tillskott av kunder till Ica Rudboda och underlätta deras möjligheter att bygga ut och kunna ge bättre service. Likaså kan fler boende i Rudboda ge förutsättningar för en bättre och tätare kollektivtrafik.
 • Lars H Ericsson, Lidingöpartiet • 14 januari 2019 22:28:09
  Ingenting förvånar längre när det gäller Centerpartiet. Oavsett om det gäller regeringsbildning med de rödgröna på riksplanet eller byggpolitik på Lidingö.

  Lidingöpartiet röstade självklart också ja till att stoppa det stora byggprojektet i grönområdet längs Lojovägen!
 • Anders Bergstedt • 14 januari 2019 21:44:01
  Det är omöjligt att försöka förstå politisk argumentering. Det är väl betong och höga hus det blir i Lojobacken och i Rudboda Centrum ! Tvåvåningshusen på Lojovägen liksom på andra delar av Lidingö skapar både markkontakt och social gemenskap och ansvar. Där kan trivseln jämföras med radhus och villaområden ! Istället tänker man tydligen stapla de som inte har råd med bostadsrätter på varandra i ett betongcentrum ! Var tänker man bygga hyresrätter som folk har råd med och som är nödvändiga för att samhället skall fungera ?

Stoppa förfulningen av vår ö!

 DEBATT  10 januari 2019 kl 07.18
Förfulningen av bostäderna på Lidingö som pågått under minst 10 år. Att Lidingö, sedan många år tillbaka, inte har haft en stadsarkitekt sätter sina tydliga spår i bostadsområdena. Bygglov ges till utbyggnader utan tydliga krav på stil som stämmer med ursprunglig bebyggelse. Detsamma gäller uppförande av nya bostadshus avsedda lägenheter. Flera med långa mörka fasader. Höga kompakta byggnader passar inte in på Lidingö. Stoppa förfulningen av vår ö! 

Krister Forsberg

Kommentera

 • Krister Forsberg • 15 januari 2019 11:53:40
  Gustaf och Fredrik som kommenterat STOPPA FÖRFULNINGEN AV VÅR Ö!
  Ett förtydligande: Tidsomfånget för ursprunglig bebyggelse är tiden för detaljplanen. Jag menar den bebyggelse som uppfördes när detaljplanen kom till. När nya bygglov ges ska detaljplanen i sin helhet följas. Nämnden ska inte fatta beslut om bygglov som tillkommit genom "kryphål" i detaljplanen. Nämnden ska veta vilka konsekvenserna blir av ett bygglov före beslut fattas.
 • Gustaf Odhelius • 14 januari 2019 18:51:37
  Krister skriver ”Bygglov ges till utbyggnader utan tydliga krav på stil som stämmer med ursprunglig bebyggelse.” Vilket tidsomfång och markareal som avses med begreppet ”ursprunglig bebyggelse” beror nog mycket på läsarens ålder och eget boende. Det går att läsa in begreppet villastad och att hela ön bara består av denna bebyggelse. Men Lidingö har som alla orter med attraktivt läge vuxit med olika boendeformer. Enligt broschyren Lidingö faktiskt 2017/2018 är flerbostadshus den dominerande bostadsformen och den växer. Inte så underligt eftersom den ger mycket boyta på en begränsad resurs, markyta.
  Fredrik skriver ” …har därför lagt om inriktningen så att vi vill att ny- och tillbyggnader istället ska passa in och harmoniera med den ursprungliga bebyggelsen.” Återigen det luddiga uttrycket ”ursprunglig bebyggelse”.
  Texten ”.. utbyggnader utan tydliga krav på stil som stämmer med ursprunglig bebyggelse…” borde vara ledmotiv för varje politiker med ansvar för utveckling av ön. Det finns för närvarande två stora projekt där det går att visa att man har viljan och förmågan att agera i denna anda, Högsätra och Lidingö centrum.
  När det gäller Högsätra är det antagna planförslaget så långt från ”….krav på stil som stämmer med ursprunglig bebyggelse….” man kan komma. ”Stil” är inte bara husens form och fasader utan måste inkludera hur marken disponeras och hur planerad ändring knyter an till omgivande bebyggelse, trafik, terräng och natur. En harmonierande skala är nog så viktigt. Högsätra är unikt med sin trafikseparering. Det finns inga gator fram till portarna. Det är gångvägar. Barn kan gå till skola och fritids utan att behöva korsa biltrafik. Barnen behöver inte skjutsas till skolan. Bilen är inte förbjuden men tyglad och som bilåkare är Högsätra ändå attraktivt, i synnerhet efter att Norra länken öppnades. Varför inte bygga vidare på ett vinnande koncept?
  Högsätra byggdes inte enligt den ursprungliga detaljplanen. Det fanns billigare sätt att bygga. Lidingö centrum reviderades kraftigt på grund av ekonomisk kris. Det antagna planprogrammet kan omarbetas under nu pågående detaljplanering så att utvecklingen av området rimmar med den nuvarande politiska majoritetens avsiktsförklaring. Det mesta av programmets intentioner kan överleva men behöver rensas från den arrogans och stöddighet som nu bär dess signum.
  Det antagna planprogrammet för Högsätra uppfyller på alla punkter ” Tidigare har den uttalade politiken varit att ny- och tillbyggnader ska bryta i stil med ursprungsbyggnaderna, så att det tydligt syns vad som är nytt eller tillbyggt.” Nu är det upp till bevis för den politiska majoriteten. Omfattar Fredriks synsätt även befintliga flerbostadsområden? Är övriga tre partier med på noterna?
  Höga hus är inte nödvändigtvis av ondo. Mycket boyta med litet fotavtryck och luft mellan fasaderna. Högsätra har 6 våningar och är omgiven av Bodal, Larsberg och Skärsätra som alla syns vida kring. Att anpassa ny bebyggelse i Högsätra till dess nuvarande hushöjd kan knappast upplevas som ett illdåd omöjligt att förlåta.
 • Fredrik Vinstock • 13 januari 2019 19:43:17
  Hej Krister!

  Du sätter fingret på en viktig och relevant fråga. Den nu styrande majoriteten med Moderaterna i spetsen värnar den ursprungliga bebyggelsen på Lidingö, särskilt den äldre gårdsbebyggelsen och de för Lidingö karaktäristiska villastäderna. Tidigare har den uttalade politiken varit att ny- och tillbyggnader ska bryta i stil med ursprungsbyggnaderna, så att det tydligt syns vad som är nytt eller tillbyggt. Vi tror inte att det är rätt väg att gå, och har därför lagt om inriktningen så att vi vill att ny- och tillbyggnader istället ska passa in och harmoniera med den ursprungliga bebyggelsen. Det kommer naturligtvis att ta ett litet tag innan den nya inriktningen får genomslag, främst eftersom det ofta är långa ledtider i plan- och bygglovsprocesserna. Vi hoppas dock att du och alla andra Lidingöbor ska uppskatta kursändringen när den väl börjar synas!

  Med vänlig hälsning,

  Fredrik Vinstock (m), ordförande i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
 • Anders Bergstedt • 13 januari 2019 18:55:22
  Stoppa höghus och bygglådor och renovera Zetterbergsdammen för rimliga pengar. Den håller på att förfalla helt.

Debatt: Satsa på Rudboda, säg inte nej!

 DEBATT  10 januari 2019 kl 07.18
Centern kritiserar i en pressrelease majoritetspartierna som vill stoppa planerna på att bygga hyresrätter i Rudboda. Detta kommer man att påtala för kommunstyrelsen som har möte på måndag den 14 januari. Som största parti i Rudboda sedan valet 2018 känner Centerpartiet stort ansvar att värna områdets karaktär och utveckling. Bland annat skriver han att utvecklingen av matbutiken, närservicen och kollektivtrafiken hotas.

Patrik Buddgård, gruppledare i Centerpartiet på Lidingö, säger i en kommentar:
– Detta projekt har dragits i långbänk och nu vill majoritetspartierna avbryta utvecklingen av 120 hyresrätter. Ytterligare ett exempel på hur majoriteten inte kommer framåt i något utvecklingsprojekt vilket hotar våra stadsdelars närservice och tillgång till kollektivtrafik.

– Vi vill utveckla Rudboda med småskalig bebyggelse, värna grönskan och ge liv och skapa trivsam miljö på Rudboda torg. Majoriteten kommer aldrig framåt i utvecklingsprojekten vilket gör att inget planarbete inletts gällande Rudboda torg. Det får konsekvenser för utvecklingen av matbutiken och närservice. En ny detaljplan för torget krävs också för att ta tillvara stadens tillgångar i området.
 

Kommentera

 • Lars Björndahl • 13 januari 2019 22:53:51
  Strypta planer i Rudboda är kortsiktigt och hotar alla lidingöbor
  Den nya moderatledningen stryper nu planerna på en genomtänkt förstärkning av området kring Rudboda torg. Det är mycket olyckligt av flera skäl. Det skulle gynna alla rudbodabor med nya bostäder. När redan beslutade planer skrotas lär det inte finnas underlag för utökad kollektivtrafik till denna del av ön. För hela Lidingö innebär neddragningen av redan beslutade planer att det statliga bidraget till infrastruktursatsningar som Lilla lidingöbron hotas. Det utlovade bidraget är ju kopplat till att beslutade bostadsprojekt blir av. Försvinner brobidraget blir det dyrt för alla Lidingöbor.
  Den nya moderatledningen på Lidingö bedriver en kortsynt politik som riskerar att bli kostsam, minska möjligheterna till låg skatt och leda till stagnation.

  Lars Björndahl, tidigare Kommunfullmäktig och ledamot i Kommunstyrelsen (M)

het debatt om ersättningar

Debatten om Lidingös förtroendevaldas ersättningar/löner gick varm på Lidingösidan under november och december. Debatten fortsätter här. Den skarpsynte ser att kommentarerna alla har datumet 10 januari. Det är inget att bry sig om. De kom in till Lidingösidan mellan den 22 och 30 december. Tekniska problem har gjort att de inte gick att överföra med rätt datum. 

Här kan du läsa på Lidingösidan hur argumenten flödade.
Här kan du läsa på Lidingösidans facebook ännu mer kommentarer. 
 

Debatt: Om återremissen av
arvodesberedningens förslag

Lars Björndahl, Sophia Barthelson, Fredrik Kronberg • 22 december 2018 17:44

Det är med djupt beklagande vi har konstaterat att den nya moderata ledningen i kommunen inte hanterat frågan om arvoden till sig själva och till stadens fritidspolitiker på ett korrekt och anständigt sätt.

Praxis har varit att kommunstyrelsen, i början av mandatperioden, tillsatt en oberoende arvodesberedning som, i slutet av mandatperioden, lagt fram förslag som kommunstyrelsen lämnat till kommunfullmäktige för beslut. Beslutet i fullmäktige 2014 innebar att kommunalrådsarvodena sänktes något.Under hösten 2018 valde de föreslagna kommunalråden att i stället själva ta fram ett förslag med kraftiga höjningar till sig själva och höjning av några nämndordförandearvoden från knappt 10.000 kr per månad till 49.000 kr per månad – för fritidsuppdrag!Förslaget drogs inte tillbaka före beslut. Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAU) klubbade igenom förslaget trots att 4 av de 5 ledamöterna i KSAU hade intresse av ökningen (jäv) och inte hade rätt att fatta beslutet.I och med det beslutet blev förslaget offentligt och väckte stor uppmärksamhet, inte bara bland Lidingöborna utan över hela landet. Och Lidingöbornas vrede växte till en styrka som aldrig upplevts bland Lidingös invånare.Då backade kommunalråden och bad om ursäkt. Man kunde ju tro att arvodesfrågan då skulle gå den vanliga vägen via arvodesberedning och kommunstyrelse till decemberfullmäktige. Men förslaget inför Kommunstyrelsen 3/12 var att ta bort ärendet helt. Efter diskussion i moderatgruppen och majoritetsgruppen blev vi dock överens om att gå den vanliga vägen via arvodesberedningen och ett extra kommunstyrelsemöte alldeles före decemberfullmäktige där ärendet skulle avgöras. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors förde fram förslaget och Kommunstyrelsen fattade ett enigt beslut om detta eftersom oppositionen instämde.Arvodesberedningen lämnade ett genomarbetat förslag till kommunstyrelsen före fullmäktige 17/12. Och med beslutet 3/12 borde saken ha varit klar, men kommunalråden ville nu - igen - inte ta beslut utan skicka tillbaka frågan från kommunstyrelsen till arvodesberedningen! Tre moderater och en Lidingöpartist röstade för det förslaget. Vi tre moderater fick stöd av oppositionen för att lämna Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige. Förslaget innebar att de heltidsarvoderade politikerna liksom för fyra år sedan fick en viss sänkning och att ledamöter och ersättare i nämnder som har låga sammanträdesarvoden fick höjda arvoden jämfört med 2018 års nivå. Kommunstyrelsen hade alltså fattat två beslut i samma riktning vid två sammanträden i enlighet med utvecklad praxis. Så nu borde det varit klart. Men i kommunfullmäktige yrkade majoritetspartierna – igen! - på återremiss till kommunstyrelsen efter föredragningen från arvodesberedningens ordförande. Hennes föredragning stördes av fullmäktiges ordförande som (felaktigt) trodde att den begränsning av talartiden som gäller för fullmäktigeledamöter även gällde föredragningen. Mycket lite sas för att försvara förslaget om återremiss medan arvodesberedningens förslag fick ett kraftfullt stöd i talarstolen. Men omröstningen vanns av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Lidingöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.Arvodena ändrades alltså inte och hur en ny arvodesberedning ska tillsättas och av vem och hur självständig den blir vet vi ingenting om. Det vi vet är att den nya kommunstyrelsen från 2019 är vald av samma fullmäktige som beslutade om återremissen.

För oss är arvodesnivåerna och deras hantering viktiga. Lidingöbornas reaktion på nivåer, brist på öppenhet och lyhördhet är lätt att förstå.

För dem i den nya ledningen som 2014 fattade beslut om återhållsamhet i arvodena återstår att förklara varför de nu har bytt åsikt.Lars Björndahl, Sophia Barthelson, Fredrik Kronberg

Kommentera

 • Alexander von Yxkull • 14 januari 2019 16:44:28
  Den nytillträdda kommunledningen med moderaterna i spetsen kunde ha börjat på bättre sätt. Först aviserade man chockhöjning av avgifterna för nyttjande av Lidingövallen. Dessutom tänkte man sig att idrottsföreningarna som använde Vallen skulle vara med och finansiera själva renoveringen med flera miljoner kronor. Sedan lyckades man med att reta upp en stor del av Lidingöborna genom att bevilja sig själva en rejäl löneökning. Visserligen har den moderata ledningen bett om ursäkt, men, och det är viktigt, att be om ursäkt innebär inte per automatik att man blir förlåten. För att bli förlåten måste man visa att man tagit till sig kritiken och ändrat sig. Återremissen av arvodesberedningens förslag visar med all tydlighet att så inte är fallet. Beredningens förslag var väl genomarbetat och värt ett bättre öde. Låt oss hoppas att kommunledningen ändå tagit till sig något av kritiken och att det fortsatta arbetet bättre kan accepteras av Lidingöborna.

  Alexander von Yxkull (M)
 • Rolf Hattenbach • 10 januari 2019 19:28:10
  All heder!

  Till Lars Björndahl, Sophia Barthelson och Fredrik Kronberg som står upp när de övriga sitter tysta och tiger.

  Gott Nytt År önskar jag er tre.

  Rolf Hattenbach (C)
  Ledamot kommunfullmäktige
  Ersättare Kommunstyrelsen
  Ledamot arvodesberedningen
  Ledamot Kultur och Fritidsnämnden
 • Fredrik Kronberg • 10 januari 2019 19:27:25
  Per Lilja - På vilket sätt hänger ditt inlägg ihop med den beskrivning av hur frågan om arvoden hanterats som vi skrivit?
 • Patrik Sandström • 10 januari 2019 19:26:28
  Jag vill tacka för att det finns modiga moderater som vågar stå upp för sansade förslag och att processer ska skötas på ett korrekt sätt.

  Som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige röstade jag såklart mot chockhöjningarna och för arvodesberedningens förslag.

  Att de fyra tilltänkta kommunalråden utan tvekan röstade för chockhöjningar av sina egna arvoden i kommunstyrelsens arbetsutskott var något jag reagerade starkt på och reserverade mig emot.

  Att de inte drog lärdom av den folkstorm som följde visar på att de inte helt och fullt inser vad ett politiskt förtroendeuppdrag innebär.

  Den nya arvodesbetedningen kommer att beslutas om den 14 januari på kommunstyrelsens möte. Den kommer troligtvis att komma med ett förslag innan sommaren. Det ska bli intressant att följa och se vilka lärdomar majoritetspartierna dragit av historien.

  Vår represenrant i arvodesberedningen kommer att fortsätta arbeta för att arvoden ska vara återhållsamma för att skapa förtroende. De ska vara fördelade så att både fritidspolitiker och de med större ansvar ska ha förursättningar att att företräsa sina väljare på ett bra sätt, oavsett om de sitter i majoritet eller opposotion.

  Arvodena ska självklart beslutas om innan val och inte vara del i förhandlingar om makten. Det är en grogrund för girighet som man ska akta sig för.

  Patrik Sandström
  Tillträdande oppositionsråd och gruppledrare för Miljöpartiet
 • Birgitta Olsen • 10 januari 2019 19:25:52
  Tack Lars, Sophia och Fredrik för ert förklarande inlägg hur arvodeshanteringen gick till.
 • Fredrik Decker • 10 januari 2019 19:25:17
  KSO och övriga kommunalråd (inkl. politiska ledningar/styrelser) som varit med och föreslagit arvodeshöjningarna måste ha en riktigt dåligt devierad moralisk kompass.

  Det enda vettiga hade varit att:
  1. inse missen och omedelbart be om ursäkt,
  2. själva föreslå en sänkning av gällande arvodesnivå för sig själva, alternativt oreserverat gå med på kritikernas förslag.
 • Robert Hallenborg • 10 januari 2019 19:16:35
  Det är uppenbart att Ni missat poängen. Man kan diskutera in absurdum hur arvoden skall fastställas och ursäkter hit och dit. Det som är så stötande är att alla frågor, som berör oss lidingöbor, skolorna, sjukvården, idrotten etc. fick stå tillbaka för det som ansågs viktigast av allt: Kraftigt höjda arvoden. Den frågan fick högsta prioritet. Inga framtidsvisioner, inga nya politiska initiativ, inga ideer. Ett exempel från skolboken på hur man missbrukar ett förtroende.

 • Carl-Johan Gestrup (M) och Ulf Geijer (M • 10 januari 2019 19:15:43
  Moderatföreningens styrelseordförande och fullmäktiges ordförande har i ett publicerat brev tidigare bett om ursäkt för det obearbetade förslaget till kommunalrådsarvoden. I brevet aviserades att beslut om arvoden i tydlig parlamentarisk ordning i fortsättningen skulle fattas av kommunfullmäktige, inte kommunstyrelsen. Det ursprungliga förslaget drogs tillbaka innan det ens behandlats i något formellt sammanhang.

  Kritiken mot en alltför snabb process har nu ersatts av kritik mot att genomföra en mer tidskrävande, strukturerad och bred analys, med syfte att ta fram ett nytt arvodesreglemente. Förslaget från arvodesberedningen om sänkta arvoden utan analys av bakgrund, visar att debatten mer handlar om politisk teater än om ett ärligt försök att hitta en balanserad struktur för arvodering.

  Det är oppositionens uppgift att ifrågasätta – märkligt vore det annars. Särskilt tacksamt blir det när majoriteten ännu inte i text hunnit lägga fram ett nytt beslutsunderlag. Tre erfarna moderater, som i förra årets provval placerats utanför valbar plats, lät sig ryckas med och valde i årets sista kommunstyrelsemöte att rösta med oppositionen.

  Moderaterna tar gärna debatten – när ett beslutsunderlag tagits fram och förslag till nytt reglemente, som har förutsättningar att godkännas av kommunfullmäktige, har formulerats. Tills vidare utgår de arvoden som tidigare beslutats.

  Från Lidingösidan Carl-Johan Gestrup (M) och Ulf Geijer (M)
-