DEBATT 

Hittar du inte din artikel?
Du har kommit till rätt sida, den ligger bara längre ner. Scrolla nedåt. 
Vill du starta en debatt?
Skicka ett mejl till redaktionen. 

Gränsdragningar mellan politik och förvaltning behövs

 DEBATT  19 mars 2019 kl16.28
Frågan om hur byggandet ska utformas har alltid varit viktig på Lidingö. När förhandlingarna efter valet ledde till en ny och bredare majoritet var det vår ambition att byggandet skulle präglas av försiktighet i såväl omfattning som utformning och av viljan att låta Lidingö förbli unikt. 

Den byggpolitik vi kommit överens om i den nya majoriteten måste tillåtas prägla de beslut som fattas av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden (MSN) och förvaltningen. Det gäller såväl de beslut som fattas direkt av nämnden som de som fattas av förvaltningen på delegation. Det är vi politiker som har ansvaret gentemot väljarna för hur byggandet utformas och det är därför vi som, inom ramen för gällande lagar och regler, måste få det avgörande inflytandet när det gäller frågor som avgörs av värderingar och preferenser.

Under de senaste mandatperioderna har en stor del av det löpande beslutsfattandet i enskilda bygglovsärenden överlåtits av MSN till förvaltningen inom ramen för en särskild delegationsordning. Förvaltningen har därmed kunnat fatta i huvudsak självständiga beslut. Det har tjänat syftet att göra arbetet i MSN mindre detaljorienterat men också begränsat politikernas möjlighet att påverka enskilda bygglovsärenden.

Vi uppfattar att det är i kollisionen mellan vår ambition som politiker att påverka frågor som vi kommer att bli bedömda för av Lidingöborna och den stora självständighet som förvaltningen under många år har haft när det gäller att fatta beslut, som den nu aktuella diskussionen om arbetsmiljön på förvaltningen har sin verkliga grund. Vi tar förvaltningens oro på stort allvar och vill med detta inlägg bidra till att nyansera debatten om problemets orsak. 

Vi tror att det krävs flera åtgärder för lösa problemet. I grunden måste MSN i dialog med förvaltningen bli tydligare när det gäller gränsdragningen mellan politik och förvaltning. Flera åtgärder är redan på gång. En ny delegationsordning som är tydligare utformad och som flyttar fler ärenden från förvaltningen till MSN är under utarbetande. Ambitionen är också att inom kort få ett nytt kulturmiljöprogram på plats, som lägger en grund för hur såväl hela områden som enskilda fastigheter ska bedömas i bygglovssammanhang. Till sist räknar vi också med att den nya förvaltningschef som just nu håller på att rekryteras, ska komma att spela en viktig roll i processen att koordinera arbetet i och mellan förvaltningen och MSN.
 

Göran Grahn (LP), vice ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Ulf Geijer (M), ledamot i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Nils-Henrik Tideberg (M), ledamot i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

 

Kommentera

Lidingö stad borde städa upp efter sig

 DEBATT  18 mars 2019 kl 07.47
Förhoppningsvis är det snart vår och sedan försommar. Då ska vi som brukligt gå ut med kaffe, barn och kikare i Lidingös sköna natur. Ett givet mål var den vackra torrbacken i Hustegaholm. Torrbacke år en naturtyp med torr och mager ängsmark. Men nu är denna vandaliserad. 
 
Den ligger till vänster innanför grinden ut mot ängen och östra udden. Där mellan ekarna växte bl.a. getrams, tjärblomster, veronika, mandelblom, backnejlika och gulmåra. Men nu har kommunen upplåtit marken till hästägare som stängslat och haft ett stort skjul som nu är flyttat. Man har lämnat kvar lastpallar, en plastcontainer, vattenslangar, sopsäckar, flaskor, gödselhögar m.m. Marken är bitvis söndertrampad och lerig och den kommer troligen aldrig kunna återgå till att bli en artrik torrbacke igen. 
 
Lidingö kommun bör skämmas för att så hänsynslöst ha förstört att av våra finaste naturområden. Det minsta man nu kan begära är att kommunen städar upp och återställer så gott det går.
 

Anders Lydén

Kommentera

 • Margaretha Hellman • 19 mars 2019 08:40:03
  Ursäkta men den som borde skämmas är väl ändå de som lämnat kvar allt detta. Kritisera gärna dem. Varför skall kommunen städa?

Hur ärliga är Lidingöborna i klimatkampen?

 DEBATT  11 mars 2019 kl 06.52
Naturligtvis är det fantastiskt med Greta Thunberg och skolungdomar på Lidingö och hela världen som har en ambition att rädda miljön!

Jag undrar verkligen hur djupt detta sitter. Alla vill rädda miljön under förutsättning att man kan fortsätta att leva som tidigare. Lidingös kapitalstarka familjer har bara öst på mer än någonsin. Barn från 4-årsåldern har teknikprylar, I-pads och märkeskläder som kastas och byts ut hela tiden. Det är helt belamrat runt skolor och villaområden med mopedbilar som kan kosta 150.000 kronor. Föräldrarna åker dyra elbilar , hybrider och elcyklar och staten ger kraftiga subventioner. De kör ofta 3000 mil om året till fjällstugor och sommarställen. Så fort det är skollov blir det semesterresor med flyg hur långt bort som helst. Så fort ett hus byter ägare skall hela inredningen bytas och så skall de vara pool trots att det skall sparas på vatten. Dessa lyxbyggen kan ofta pågå i 3 år med huvudlösa stenläggningar. De som varje dag kommer hit från miljonprogramsområden för att serva oss måste undra om inte detta är paradiset på jorden där friden råder och allt finns i överflöd!

De skolstrejkande barnen i fredags sade att de tänker sopsortera, inte slänga mat, kompostera, duscha kortare och flyga mindre. Frågan är hur medvetna och ärliga våra barn och barnbarn är?  Många av oss 40-talister kom till Lidingö från små förhållanden och mår verkligen illa över slöseriet. Har våra barn tappat omdömet och våra barnbarn begreppet om pengar och miljö?

Jag vill jämföra med oss som har en stor grosshandlarvilla från 1928 som vi köpte 1973. Det blev en väldigt försiktig renovering och hos oss är det fortfarande 70-tal ! Vi nöjer oss och är sparsamma också med el. Vi har bergvärme och förbrukar endast 15.000 KWH per år trots att vi inte bytt fönster ! Vi flyger utomlands högst vart annat år och kör vår lilla pensionärsbil 700 mil per år. Den förbrukar 0,5 liter bensin per mil och skatten är 360 kronor/år! Fjällstugan har vi en trappa upp och sommarstugan i solhörnan vid garaget. Vi åker mest kommunalt eller cyklar på Lidingö och då vi skall till Sthlm. Kontot för klädinköp och kapitalvaror närmar sig noll!

Det stora problemet är industrin och de som har makten i Sverige. Det är omöjligt att förstå hur man kunde lägga ett kolkraftverk i Värtan. Några få storindustrier står för den största delen av industrins elförbrukning i Sverige. De som nu officiellt kämpar för klimatet är de som själva privat är de största förbrukarna och som flera gånger i veckan flyger till konferenser, EU i Bryssel och Strasbourg. Det är frustrerande för oss som försöker att vara klimatsmarta att se hur de inte alls själva lever som de lär. Nu ser vi effekterna av den fria rörligheten på alla områden. Den och EU blev inte frälsningen. Nu har vi problem på alla områden med ett samhälle som inte orkar med belastningen på rättssystem och social sektor. Vi vanliga människor förstår varför inte EU fungerar.

På Lidingö har man satsat på en renovering av stadshuset för 350 miljoner för att bygga bort vantrivsel och ineffektivitet . Kontorslandskap var överspelat för många år sedan men det blev receptet och nu är problemen större än någonsin. Det är frustrerande att se hur man river stora och fungerande fastigheter i attraktiva lägen för att bygga nytt av konkurrensskäl. Materialförstörelsen och materialåtgången är fullständigt sanslös !

Oron med krig, terrorism och klimatkatastrofer i världen skrämmer . Sverige är bland de  länder som förbrukar mest energi och naturtillgångar i hela världen. Teknikutvecklingen lanseras som  lösningen men allt skall gå på el och kärnkraften stängs ner i förtid. Det är dags att nu visa ärlighet i miljökampen!

Anders Bergsted,
samhällsdebattör

 

Kommentera

 • Anders Bergstedt • 20 mars 2019 16:00:34
  Greta Thunberg har verkligen satt bollen i rullning och nu försöker media överträffa varandra beträffande klimathotet. DN har 2019-03-20 två sidor om David Wallace-Wells bok ”The uninhabilitable Earth”. Han skriver bl.a. att klimatkrisen inte är en historisk skuld från tidigare generationer. Den ryms inom en livstid och hastigheten är bedövande. Den fossila eran måste ta slut och vi har att välja mellan ökat och minskat lidande för oss själva och de som kommer efter oss. Budskapet är fullständigt klart !

  Jag ser ett tydligt samband med Uppenbarelseboken i Bibeln där profetsian säger att en tredjedel av jorden skall gå under just genom katastrofer med jordbävningar, torka, översvämningar, hagel och eld. Även den som inte tror måste bli berörd av denna förutsägelse då man inte hade en aning om hur situationen skulle se ut 2.000 år senare och att det skulle vara människan – inte Gud som orsakat den !
 • Kristina Cardell • 19 mars 2019 23:44:43
  Bra skrivet! Framförallt vi vuxna har ju jättemycket att lära oss för att värna om miljön. Vi gnäller på att barnen och ungdomarna är bortskämda men det är ju vi som har skämt bort dem. Förresten tror jag att väldigt många ungdomar lever mer miljövänligt än vi vuxna. Allt miljöengagemang är av godo och din artikel visar verkligen att vi kan minska vår miljöpåverkan om vi vill!
 • Anders Bergstedt • 19 mars 2019 13:50:28
  Om vi nu skall göra vårt och försöka hjälpa till i kampen för miljö och klimat har vi nu fått hjälp av media för att förstå vad det handlar om:
  Om man slår ut vattenförbrukningen i Sverige per person så blir det 6.000 liter per dag. Den direkta förbrukningen är 160 liter mot 10 liter i fattiga länder. Det går åt 10.000 liter för produktion av ett par jeans,2.700 liter för en T-shirt,15.500 liter för ett kilo biff och 2.400 liter för en hamburgare . Vegetarianer klarar sig på hälften !

  Sedan är frågan vad som händer om vi skär ner handel, flyg och utlandsresor till hälften. Det drabbar ju främst fattiga som också drabbas värst av klimatförändringarna. Hur drabbas våra egna livsviktiga företag och arbetstillfällen ? Rovdriften på metaller till fordon och teknik och kapitalvaror utökas nu med metaller för batteritillverkning. Vi klarar inte elproduktionen utan kärnkraft. Vad skall det bli av bönder, jord och skogsbruk ? Vi glömmer att flyget har gjort Sverige rundare så att man kan bo norr om Umeå eller i Skåne och dagpendla till jobb i Stockholm.

  Jag har gjort mitt bästa för att få igång en lokal debatt om politik, polisverksamhet, kommunal verksamhet och nu klimat och miljö. Gensvaret är noll och där har vi nog svaret på hur det är med ärligheten !
 • Lars Rune • 18 mars 2019 13:17:01
  Bra Anders!
  Det är en hel del som låter bilen gå på tomgång länge. Måste stoppas!

DEBATT: Om skatter i allmänhet och fastighetsskatten i synnerlighet

 DEBATT  11 mars 2019 kl 06.52
En gigantisk och ständigt växande statsapparat och på kort tid en enorm mängd invandrare med bristfällig utbildning påfrestar statsfinanserna. En sedvanlig lösning är skattehöjningar. Vi ser redan försöksballonger och nu senast TV-inslag som ämnar öppna vägen för återinförandet av skatter på förmögenhet, gåva och den gamla fastighetsskatten.

Då den skatten avskaffades jublade många ty den inte tog hänsyn till betalningsförmåga och på så sätt segregerade boendet. Mäktade man inte med skatten blev man tvungen lämna boet, helt enkelt. Likvärdiga hus beskattades helt olika då skatten baserades på taxeringsvärdet, en i mängd och mycket godtyckligt begrepp, med utgångspunkt på medelvärdet av försålda hus i aktuellt bostadsområde.             

Förespråkarna för återinförd fastighetsskatt ger sken av att ha glömt att nämnda statliga skatt ersattes av en kommunal sådan som fick mer tilltalande namnet avgift. Viktigt i sammanhanget är att understryka att enligt budgetproposition för år 2006 beräknades fastighetsskatten ge till statskassan 14.4 miljarder kr. Statistik för 2013 visar att fastighetsavgiften har inbringat 15 miljarder. Med andra ord ingen budgetminskning som ödelägger skola, vård eller omsorg! Intressant är också att fastighetskatten, som helhet, betalades till stor del av Stor Stockholms skattebetalare ungefär som kommunala skatteutjämningen idag.                  

De som talar om fastighetsskatt idag vill helt enkelt införa ett beskattning baserat på taxeringsvärdet, så att likadana hus kan beskattas olika. Med andra ord att folk som vi på Lidingö ska bära huvudbördan av skatten. Våra taxeringsvärden har ju ökat kolossalt. För det får vi bland annat tacka herrarna Reinfeldt och Borg som ökade vinstskatten efter bostadsförsäljning med 10%, begränsade upphovsrätten för vinsten och la på en icke avdragsgiltig ränta.        

Då medelinnehavslängden för småhus ägande i Sverige är 38 år Innebär det att vid bostadsbyte beläggs nästan hela försäljningssumman med 22 % skatt. Till det tillkommer mäklararvodet, flyttkostnader mm, och det leder till att man bor sig ur ett stort, centralt och billigt boende till mindre, mer perifert och dyrare sådant. Regeländringen gjorde således bostadsbyte olönsam och lade en våt filt över bostadsmarknadens rörlighet. Med mindre utbud ökade bostadspriserna och indirekt taxeringsvärdet på små hus.
 
Skattekvoten i Sverige är cirka 45% i förhållande till BNP. Kostnaden för välfärdsstaten det vill säga socialförsäkringar, pensioner, vård, skola, omsorg mm utgör 26/45 delar av den offentliga budgeten. Övriga medel går till till exempel Sida (10 000 kr per person/år), försvar, tull, vägar och kommunikation religiösa samfund, NGO, parti stöd, presstöd, (som nu har bytt namn), SVT, SR, migration mm och mer.

Sverige har världens högsta personbeskattning med i genomsnitt 61%.  Japan är god tvåa med 5% och Nederländerna hamnar på tredje platsen med 52%. (The Spectactor Index). Ändå täcker pensionssystemets inkomster utgifterna till cirka 60 %. Resten tas från AP-fonderna. 

Statistiska uppgifter från Länsförsäkringar visar att: 10% av alla svenskar har 0 (noll) kr. i besparingar, 25% har mindre än 20 000 och 10% klarar maximum 1 månad utan inkomst.    
   
SVT berättade att unga (90-talister) som vill ha 80% av lönen som pension måste spara dubbelt så mycket som 60-talisterna. Huvudförklaringen gick ut på att dagens akademiker etablerar sig på arbetsmarknaden mycket senare än tidigare generationer. Vill SVT verkligen låta oss tro på tonåriga akademiker verksamma på 70 eller 80-talet? Den riktiga orsaken är otillräckliga avsättningar till pensionssystemet. Det är också anledning att svenska folket har fått högre pensionsålder. 

Politikerna vill överbeskatta oss och låta oss förvärvsarbeta längre bara därför att de slösar. Istället måste statskassan förstärkas med medel från besparingar och indragna subsidier till för välfärdssystemets ovidkommande verksamhet. Att ge skattemedel till några som vill synliggöra kvinnor månadsblödning är inte bara slöseri utan direkt hån mot alla som strävar att ha medel att kunna handla på Konsumbutiken då slutet av månaden närmar sig.

I samhällsekonomin döljer sig även en dos moral. Ökad beskattning leder att pensionärer och lägre medelklassen marginaliseras i första hand ekonomisk, bara för att deras villor kan tas som gisslan för att klämma fram mer slantar som inte så sällan finansierar projekt som inte ha med statens grundläggande åläggande göra. En svensk pensionär blir inte rikare om hans bostad värderas till mångmiljonbelopp. Om han beskattas enligt det värdet blir han bara vräkt av staten som belöning för hans bidrag att ha byggt Sverige. Bostaden är inte en fritt disponibel förmögenhet. Den ger inte heller löpandet utdelning, snarare behov av ständigt underhåll.

Givetvis kommer högtravande ord genljuda och förkunna att man tar från de rika, men det är som alltid tomma ord. Själva S lever inte som parti upp till sin retorik. Göran Persson befriade miljardärerna från förmögenhetsskatt. 

Att beskatta teoretiska värden och öka skattetrycket för ändamål som inte gagnar vanliga svenskar ökar polariseringen i landet. Det som behövs är åtstramningar i statsbudgetens sidoverksamheter och moratorium i invandringen tills alla nya svenskar som finns i landet är integrerade på riktigt.

Julius Soreff

 

Kommentera

 • Alf Lundberg, ordf.Lidingövillor • 13 mars 2019 19:18:14
  Bra beskrivning! Lidingövillor, www.lidingovillor.se, kommer att ha med frågan om ev. nyuppfunna boskatter m m på sitt årsmöte den 9 april med hjälp av erfaren expertis. Alla villaägare bör bevaka detta och se till att vara medlemmar i en villaförenimg. Se vår hemsida.

Jag vill ha en debatt som är saklig

 DEBATT  27 februari 2019 kl 07.22
För ungefär två år sedan tog jag steget från att vara en allmänpolitiskt intresserad medborgare till att bli partipolitisk aktiv. Efter valet i höstas fick jag förtroendet att representera Liberalerna i kommunfullmäktige.

Det första som hände var att det blåste upp till storm. En folkstorm som, vad jag har hört, saknar motstycke. Jag följde visserligen debatten om den numera famösa snabbcykelbanan men den var en ljum västanfläkt i jämförelse med debatten om politikernas arvoden. 

Det bästa vore om dessa folkstormar inte skulle behövas. Det bästa vore om politikerna alltid fattade rätt beslut. Men politiker är människor och människor felar.
Det är i grunden bra att Lidingöborna bevakar politiken och reagerar när politikerna hamnar snett. Lidingöbornas engagemang är en ovärderlig tillgång för oss politiker. Det ökar intresset för politiken och vitaliserar demokratin. Det leder också, som jag tycker bägge dessa fallen visar, till bättre beslut.

Personligen tar jag mycket hellre den övergående känslan av misslyckande att riva upp ett felaktigt beslut än det bestående lidandet att leva med ett genomfört dito.
Jag hoppas att många av de som har engagerat sig i dessa frågor tar chansen att kanalisera sitt engagemang i ett politiskt parti. Det är roligare än vad man kanske kan tro. Jag har fått ett varmt välkomnande i Liberalerna men det finns många partier att välja bland. 

Även om vi nu verkar hamna rätt i arvodesfrågan så är jag besviken på hur debatten förts i sociala medier. Jag har full förståelse för att den enskilde kommunmedborgaren, i affekt, kan snudda vid gränsen för vad som är acceptabelt i ett sansat demokratiskt samtal men jag hade inte förväntat mig att företrädare för politiska partier skulle göra det.

Jag hoppas att vi framöver kan föra en debatt där vi skiljer på sak och person, på politik och person och med vetskapen att de åsikter som förs fram av våra partiföreträde i första hand är partiernas ställningstagande och inte nödvändigtvis individens.

Jag vill ha en debatt som präglas av respekt för meningsmotståndaren, saklighet och intellektuell hederlighet. Kort sagt, vi borde ha samma goda debattklimat på nätet som vi har i kommunfullmäktige.

Man brukar tala om ett ökat politikerförakt. Visst kan det öka av att vi fattar felaktiga beslut men jag tror att det i ännu högre grad späs på av hur vi bemöter medborgarna och varandra.

Jag kanske är naiv, men jag tror faktiskt att alla de som är politiskt aktiva här på Lidingö är det för att tjäna allmännyttan, inte egennyttan. Man gör det för att man vill bidra till att göra Lidingö ännu lite bättre.  Sen har vi, helt naturligt, olika syn på hur vi uppnår det målet.

Jag ser många politiker lägga ner enormt mycket tid och kraft på sina uppdrag och har själv börjat inse att det är tufft och att kombinera politik med förvärvsarbete, familjeliv och övriga aktiviteter. 

Hur tufft det är avspeglar sig också i statistiken. Var fjärde kommunpolitiker, 23 procent, lämnade sitt uppdrag under förra mandatperioden. De flesta var fritidspolitiker. Avhopp är vanligare bland kvinnor och bland yngre politiker. Vid senaste kommunfullmäktigemötet entledigade vi inte mindre än tolv stycken förtroendevalda här på Lidingö. Detta redan sex månader efter valet.

Jag hoppas att arvodesfrågan inte kommer att förhindra en mer generell diskussion om politikernas villkor. Frågan är större än antalet kommunalråd och de enskilda kommunalrådens ersättningsnivåer.

Själv är jag av åsikten att demokrati och medborgarinflytande måste få kosta. Vi behöver fler politiker inte färre. För ju färre politiker vi har desto fler beslut kommer att tas av tjänstemän som inte på samma sätt är påverkade av folkstormar som politiker med ambitioner att bli omvalda.

Att vara politiker är inte, och skall inte vara, ett nio till fem jobb. Man måste ständigt vara redo att möta sina uppdragsgivare, d.v.s. väljarna, på jobbet i skolan, i matvaruaffären och på fritidsaktiviteter. 

Därför vill jag rikta ett tack till alla er, oavsett partibeteckning, som är politiker. Jag vet att ni försakar tid med familj och nära och kära för att verka i demokratins tjänst. Ni förtjänar inte förakt. Ni har min fulla respekt och aktning.

Erik Öberg (L)

Kommentera

 • PEDER • 14 mars 2019 08:14:40
  Underskott .
  Vi kan börja med att sänka ERA löner en Politiker är INTE ens värd hälften .
  Stefan Löfvens lön ligger på 160 000-170 000:- .
  Jag personligen röstade inte alls , vid nästa val vill jag se att ALLT går rätt till .
  Kameraövervakning vid räkning , kanske till och med ett ICKE anonymt valdeltagande .
  Inget nytt i politiken att man fattar dumma felaktiga beslut år 2019 så trodde jag förändring skulle ske .
  Lek med medborgarnas slantar och inget annat .
  Men ändå röstar fattiga Svenskar för samma sak .
  Vi behöver ABSOLUT inte fler politiker VI behöver ha några starka ledare som fattar BRA beslut som GYNNAR folket .
  Gynnar Lidingös invånare för det är det uppdraget går ut på ni är inte ens villiga att sänka er löner så jämlika är ni .


 • Gabor Sebastiani • 27 februari 2019 14:38:56
  Väldigt intressanta tankar du framför här!

  Jag har själv funderat både på varför många lämnar sina förtroendeuppdrag, men även över mitt eget engagemang, där jag hållit mig på ersättarnivå en en nämnd sedan 1994 och inte gjort någon politisk karriär. Vilka gör politisk karriär och vilka gör inte det? Vilka egenskaper belönas i vår kommunala demokrati?

  Vissa personer tycker att det är viktigt att jag sätter en etikett på mig som centerpartist, menan andra kan se att jag är samma individ oavsett partibeteckning eller annan etikett jag klistrat på mig.

  Många som är nyvalda blir besvikna över nämndordförandes eller gruppledares makt och hur olika uppgörelser kan begränsa den individuella makten. Det finns nog två saker man kan göra för att förbättra demokratin.

  Först och främst behöver alla partier jobba med sin interna kultur så att alla medlemmar känner sig delaktiga i partilinjen.

  Sen finns det väldigt många människor som brinner för sin lokala förskola eller en planskild korsning, men som absolut inte vill köpa något "åsiktspaket" som ett partimedlemskap för med sig. Den lokala demokratin måste kunna kanalisera kloka inspel från Hembygdsföreningen, Rotary eller Friidrottsföreningen. Detta var bara tre exempel på föreningar på Lidingö som engagerar betydligt fler än vad alla våra lokala partier gör tillsammans. Här tror jag att demokratin behöver vidareutvecklas så att fler människors tankar kommer in i politiken.

  Du får supergärna motionera om detta internt i din partiförening och om en demokratiberedning i kommunfullmäktige. Då tar vi ett första steg från tanke till förändring.
 • Anders Bergstedt • 27 februari 2019 13:21:57
  Man blir förtvivlad då det ena problemet efter det andra uppdagas och politiker och tjänstemän står handlingsförlamade och inte samarbetar: Arvodeskonflikten, Söderås, Stadshusets ombyggnad till kontorslandskap med otrivsel, MSK, Samarbetsavtalet med polisen, stölder och ungdomsbrott, splittring i partierna och avhopp, lokalpolitik som inte harmonierar med Riks och man inte vet vad som är vänster och höger, bygglådor och höghus, Rudboda, rika Lidingö som servas av de som inte har råd att bo här !

  Jag undrar om de som arbetar politiskt verkligen försöker lösa problemen. Då man lyssnar på kommunalfullmäktige får man uppfattningen att det är ett antal äldre och pratglada som trivs i sammanhanget och där kapaciteten och resultaten är under all kritik.

Arvodeskonflikten riskerar fortsätta

 DEBATT  15 februari 2019 kl 00.01
Ingen Lidingöbo, och knappt någon i Sverige, lär ha missat den stora diskussion som utbröt om arvoden för förtroendevalda i kommunen under slutet av 2018. Nu ska en ny arvodesberedning väljas och den riskerar medföra nya konflikter. 

Innan jul tillsatte kommunstyrelsen en utökad arvodesberedning. Den nya beredningen var konstruerad så att en ledamot deltog från varje parti i kommunfullmäktige. Det gjorde att vi fick bra diskussioner och en positiv anda i beredningen som med bred majoritet kom fram till ett förslag. Detta förslag röstades ner av kommunfullmäktige, vilket var olyckligt. Men med en bättre förankring hade det troligen inte hänt. 

Nu ska en ny arvodesberedning väljas. Förslaget är att den ska spegla majoritetsförhållandena i kommunfullmäktige. Det innebär ordinarie ledamöter från Moderaterna (2), Liberalerna, Lidingöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet, alltså en majoritet för tre av de partier som missbrukat Lidingöbornas förtroende i arvodesfrågan. Mer av samma är sällan en bra medicin för att lösa ett problem.

Vi tänker annorlunda. För att få breda uppgörelser i arvodesfrågor och långsiktigt återskapa förtroendet från Lidingöborna i dessa frågor bör beredningen bestå av alla fullmäktiges partier på lika villkor, ett parti, en röst. Då kan besluten förankras brett. Vi sträcker ut en hand till majoriteten, vi kommer yrka i kommunfullmäktige på en arvodesberedning bestående av en ordinarie ledamot från varje parti, jämka er med det. Det är det enda sättet för er att återfå förtroendet i denna fråga i det långa loppet. 

Jonas Lundgren (V), gruppledare i kommunfullmäktige 
Olaf Koort (V), ledamot i kommunfullmäktige 
Marika Lundin (V), ersättare i kommunfullmäktige   
Sven-Erik Wånell (V), ersättare i kommunfullmäktige och tidigare i kommunstyrelsen

Kommentera

 • Peder sten • 6 mars 2019 15:25:27
  NAMNINSAMLING PÅ ATT POLITIKER LÖNER SKALL SÄNKES TILL 40 000:-
  Samt INGA arvoden eller goda middagar eller andra förmåner detta är FOLKETS pengar och i slutändan segrar folk .
  Dom skall ha maximalt 40 000:- i månaden och inga arvoden inget extra MAN SKALL GÖRA RÄTT FÖR SEJ .
  Folkets pengar ni politiker är endast förvaltare utav folkets pengar .
  En städare , hantverkare , som gör rätt för sej och slitet för brödfödan Prova på detta ! NAMNINSAMLING på krav att lönerna skall sänkes kraftigt .
  Konferenser kan man hålla digitalt via videolänk ,och ramlösan kan man även den betala för själv vid möten i stadshuset.
 • Anders Bergstedt • 16 februari 2019 08:08:21
  Om man ställer denna artikel mot alla andra så inser man att kommunalråden lever i sin egen värld. De berömmer sig själva och gläds nu främst åt bra verksamheter, bra ekonomi och ett snart nyrenoverat stadshus. Att dom överhuvudtaget nämner samarbetsavtalet med polisen visar hur långt från verkligheten de är. Det är bara deras alibi för att försöka visa hur duktiga de är då sanningen är att de är grundlurade. Verkligen pinsamt ! Vad händer då Vården i Centrum flyttar ur f.d. polishuset och liksom andra verksamheter flyttar in i Stadshuset ? Blir det bättre för allmänheten ? Blir det bättre för de anställda? Blir det billigare?

  Slutligen vill jag påstå att intresset för att engagera sig i Lidingöpolitiken aldrig varit så dåligt som nu. Vi är bara några tappra som fortfarande debatterar- till ingen nytta ! Vad säger det om framtiden?
 • Anders Bergstedt • 15 februari 2019 17:25:37
  Jag har tappat förtroendet för politiker och politik. Vad är det som är höger och vad är vänster ? Är svaren olika lokalt och på riks ? Dom arbetar som tidigare och vägrar att inse att det är andra krafter som styr. Det innebär att man också lokalt varken klarar svåra eller enkla problem. Vad åstadkommer kommunalråden som motiverar högre lön ?

  Mitt förlag är att de och alla skall börja med att lösa mindre problem som påverkar människors vardag. Då skapar de förtroende för att lösa större problem ! Då kan det bli högre lön !
 • Paul Matell • 15 februari 2019 09:37:25
  Styret på ön har visat sin sanna sida med tanke på återremissen av sitt eget förslag på FUM före julafton. Så här beskrev två ledande M-politiker läget i ett av Lidingösidans sista debattartiklar:

  "Det är oppositionens uppgift att ifrågasätta ..... Tre erfarna moderater, som i förra årets provval placerats utanför valbar plats, lät sig ryckas med och valde i årets sista kommunstyrelsemöte att rösta med oppositionen.

  Moderaterna tar gärna debatten – när ett beslutsunderlag tagits fram och förslag till nytt reglemente, som har förutsättningar att godkännas av kommunfullmäktige, har formulerats. Tills vidare utgår de arvoden som tidigare beslutats."
  Lidingösidan 2018-12-22

  Som alla förstår har det ingen betydelse hur en ny arvodesberedning ska tillsättas när frågan om överbetalda kommunalråd ska utredas. De parter som agerade mest girigt var L, LP och KD. De kommer att fortsätta agera röstboskap åt M, speciellt som merparten hederliga inom LP valde att lämna ett illa skött lokalparti. Det finns en mycket enkelt förslag som jag tror att alla ställer sig bakom. Gör en statistisk analys av kommuner med liknande befolkningspyramid och tillhörande utmaningar kopplade till vård, skola och omsorg. I lilla ankdammen Lidingö räcker det med ett kommunalråd och ett oppositionsråd - allt annat är verklighetsflykt. Gör om gör rätt!

Polisen lurade Lidingö - igen!

Polisen tog ner skylten 2016. Debattören tycker det är dags att ta bort den från dörren också. Foto: Lidingösidans arkiv.
Polisen tog ner skylten 2016. Debattören tycker det är dags att ta bort den från dörren också. Foto: Lidingösidans arkiv.

 DEBATT  14 februari 2019 kl 09.26
Efter polisens omorganisation i januari 2015 då man tog bort de kvarvarande Närpoliserna på Lidingö fick jag, som Lidingöbo, debattör och erfaren polis, tillfälle att framlägga min vision inför kommunalråden. De lyssnade intresserat men då det i början av 2017 var dags att skriva under samarbetsavtal blev det ett byråkratiskt dokument utan utfästelser. Det var precis vad jag varnat för!
 
Nu i februari 2019 var det dags igen och jag hade förväntat mej att främst Daniel Källenfors skulle använda den information som han fick i augusti till att specificera de krav som Lidingö har på polisen. Det gällde främst avdelade poliser för Lidingö, punktmarkera våra återfallsbrottslingar, minska och klara upp fler bostadsinbrott, bekämpa klottret och att kommunpolisen skulle sitta på Lidingö. Inget av detta infrias.
 
Kommunpolisen Fredrik Wallén var en lysande marknadsförare och informatör. Han gav bilden av en väl fungerande polisverksamhet där Lidingö var prioriterat. Då han försvann till politiken stod det klart att substansen var ytterst liten. De poliser som skulle ha ansvar för Lidingö har bytts ut hela tiden ut och orsaken var allt från oegentligheter, språngbräda och ointresse, till politik.
 
Med Fredrik Wallén försvann också den detaljerade BROTTSINFORMATION som märkligt nog hade ÖKAT OTRYGGHETEN trots försäkringarna att Lidingö hade väldigt låg brottslighet. Nu då det knappt kommer någon information alls är paradoxen att TRYGGHETEN VÄXER! Det beror i viss mån på att bostadsinbrotten minskat ordentligt i hela landet men är i högsta grad ett bevis på hur tveeggat det är med information! Uppklarningen beträffande bostadsinbrott närmar sig noll!
 
Det nu upprättade samarbetsavtalet är i grunden ett centralt utformat standarddokument där man tar bort varje möjlighet att påverka den operativa verksamheten. Den anger diffusa och omätbara mål och avser i stort sett möten, arbeta förebyggande mot ungdomars drogbeteende, nyhetsbrev och trygghetsvandringar. Inte en enda punkt som jag och mitt nätverk tagit upp fanns med! Där skulle man tvingas redovisa mätbara mål!
 
1987 invigdes en stor polisstation byggd för kraftig expansion innehållande cirka 45 poliser med alla kompetenser som hade en unik brottsuppklarning. Nu är det stötande att den är stängd men används av ambassadpolisgruppen på cirka 16 personer som åker kors och tvärs med blåljus och sirener men inte har något ansvar alls för Lidingö. Allmänheten luras att tro att de arbetar mot brottsligheten på Lidingö. Kommunalråden har inte åstadkommit någonting och nöjer sig med att polisbilarna susar omkring. Man borde genast ta bort fasadskylten där det står POLISEN!
 
Nu är svensk polis hela fokus på de kriminella gängen i utsatta områden och det har också varit förutsättningen för att nedrusta polisnärvaron på Lidingö in absurdum. Trots det är det nu rubriker också på Lidingö med anledning av de sju gängkriminella som bl.a. åtalats för mordet på den 57-årige byggaren utanför hans bostad i Baggeby. Nu skall också hundratals poliser tillföras gränspolisen och utarmningen av polisverksamheten på Lidingö fortsätter. De polisbilar som syns är på akuta jobb eller utför trafikkontroller som skall ge intryck av trygghet. Peter Ågren som är chef för Norrmalmspolisen har en ytterst låg profil då det gäller Lidingö och är klok nog att inte ens försöka att bemöta kritik.
 
Kommunalråden försvarar sig med att polisverksamheten är en statlig uppgift som de har små möjligheter att påverka. Naturligtvis är det inte kommunalrådens huvuduppgift men det ingår i högsta grad i det ansvar de har för tryggheten hos medborgarna. Där var avsikten att den nya organisationen skulle öka möjligheterna att påverka. I praktiken har det blivit tvärt om och kommunalråden har inte ens försökt att bryta låsningen!  
 

Anders Bergstedt
pensionerad kriminalpolis numera samhällsdebattör.
 

 • Anders Bergstedt • 26 februari 2019 17:41:56
  –" Cykelstölder på Lidingö ställs i relation till våldsbrott på Kungsholmen". Att Peter Ågren jämför cykelstöld på Lidingö med våldsbrott på Kungsholmen är ett ärligt, öppet och solklart hån. Ingen jobbar med cykelstölder på Lidingö och de brott som påtalas-går han förbi ! Naturligtvis är det en uppenbar kränkning och en riktig knäpp på näsan på oss Lidingöbor! Kommunalråden har blivit grundlurade och nu är det ofrånkomligt att göra avbön- liksom i Arvodesärendet- och BRYTA SAMARBETSAVTALET OCH BEGÄRA OMFÖRHANDLING !
 • Anders Bergstedt • 22 februari 2019 10:41:15
  Äntligen kommer sanningen fram ! På Mitt i Lidingö bekräftar Peter Ågren den bild jag gett av polisverksamheten på Lidingö och säger att "Även samverkan och brottsförebyggande polisarbete får nedprioriteras".

  Nu bekräftar också Källenfors att han övervägde att inte skriva på Samarbetsavtalet. De skrev på i tron att annars skulle de bli utan den del av inriktningen som de var överens om !

  Det är fullständigt fel. Polisen är en Statlig Myndighet som enligt lagstiftningen har SKYLDIGHET att utöva polisverksamhet mot den brottslighet som problembilden visar ! Det hade Källenfors klart för sig men valde att tro på Peter Ågrens goda vilja. Detta trots att Mitt i Lidingö redovisat att RESURSERNA som skulle serva också Lidingö- HALVERATS !
 • Anders Bergstedt • 15 februari 2019 17:34:59
  Det verkar inte finnas något intresse för denna och andra frågor. Det är bara Paul Matell som kommenterat. Det är katastrof. Jag var förbi polisstationen i går och blev rasande över alla skyltar som fortfarande luras att det är en polisstation. Jag undrar hur det kan komma sig att man tog bort skyltarna 2016 men nu sitter det tre där ! Ta bort dem genast ! De bara provocerar !

 • paul matell • 15 februari 2019 09:40:10
  Rubriken är felformulerad. Det ska stå: Polisen lurade fyra stycken kommunalråd igen!
  Ett samarbetsavtal som ingen tror på och därför kan skriva under på är väl ändå ett bottenbetyg!

Verksamheten stärks ytterligare under 2019

 DEBATT  14 februari 2019 kl 06.43
Lidingö stads preliminära bokslut för 2018 har presenterats. Stadens ekonomi är god och vi är väl rustade för framtiden. Lidingö är en av landets bästa skolkommuner, äldreomsorgen har god tillgänglighet och Lidingö är en av landets tryggaste kommuner att bo och leva i. Lidingömajoriteten är dock inte nöjda. Under 2019 ligger fokus på att stärka kärnverksamheten ytterligare.

I förra veckan kom det preliminära bokslutet för Lidingö stad. Ingen extern belåning, starkt resultat och sänkt skatt gläder säkert många Lidingöbor. God ordning i ekonomin är viktigt för att vara redo när konjunkturen vänder.
Samtidigt är Lidingös verksamheter också i god ordning. I SKL:s Öppna jämförelser rankas Lidingö som en av landets bästa skolkommuner. Grundskolan har länge varit av hög kvalitet på Lidingö och nu kan vi även se att gymnasieskolan börjar få allt bättre resultat. Vårt mål är att Hersby gymnasium ska bli Sveriges bästa gymnasieskola.

Äldreomsorgen på Lidingö ska också stärkas ytterligare. Lidingöborna ska fortsatt kunna känna sig trygga med att få god service genom hela livet. I SKL:s Öppna jämförelser av äldreomsorgen kan vi se att Lidingö har en av landets kortaste kötider för att få plats på särskilt boende. Samtidigt vill vi fortsätta att säkerställa en god variation av boendeformer för äldre så varje Lidingöbo kan bo på det sätt som passar just dem.

I förra veckan skrev vi ett avtal med polisen om att arbeta med narkotikaprevention i våra skolor och prioritera att förhindra stöld och rån på Lidingö. Lidingö är enligt både upplevd otrygghet och faktisk brottsstatistik en av Sveriges tryggaste kommuner. Det innebär inte att vi inte har problem på Lidingö. Oavsett om det är en äldre som inte vågar gå hem genom centrum eller en barnfamilj som får inbrott i sin villa, så är varje brott ett för mycket. Vi kommer fortsätta att driva att Lidingö behöver dedikerade poliser på plats på ön under dygnets alla timmar.

Nu gör Lidingö stad bokslut för 2018. Stadens ekonomi är god och kvaliteten i kärnverksamheterna är hög. Lidingömajoritetens mål är att när vi gör bokslut för 2019 så kommer vi kunna se tillbaka på ett år, då verksamheten stärktes ytterligare samtidigt som god ordning i ekonomin upprätthölls.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö
Birgitta Sköld (LP), kommunalråd på Lidingö
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd på Lidingö
Carl-Johan Schiller (KD, kommunalråd på Lidingö

Kommentera

 • Anders Bergstedt • 15 februari 2019 17:54:14
  Om man ställer denna artikel mot alla andra så inser man att kommunalråden lever i sin egen värld. De berömmer sig själva och gläds nu främst åt bra verksamheter, bra ekonomi och ett snart nyrenoverat stadshus. Att dom överhuvudtaget nämner samarbetsavtalet med polisen visar hur långt från verkligheten de är. Det är bara deras alibi för att försöka visa hur duktiga de är då sanningen är att de är grundlurade. Verkligen pinsamt ! Vad händer då Vården i Centrum flyttar ur f.d. polishuset och liksom andra verksamheter flyttar in i Stadshuset ? Blir det bättre för allmänheten ? Blir det bättre för de anställda ? Blir det billigare ?

  Slutligen vill jag påstå att intresset för att engagera sig i Lidingöpolitiken aldrig varit så dåligt som nu. Vi är bara några tappra som fortfarande debatterar- till ingen nytta ! Vad säger det om framtiden ?

Centerpartiet vill ha en majoritet som förstår Lidingöborna

 DEBATT  12 februari 2019 kl 07.01
Det har gått fem månader sedan valet. Den förändring som Lidingöborna såg fram emot har gått i fel riktning sedan M, LP, L och KD bildade majoritet på ön. Tydligast har detta visat sig i arvodesfrågan där de fyra kommunalråden ville chockhöja sina egna arvoden. Men det har även synts i för lite resurser till verksamheterna i stadens budget, för liten simhall, att flytten av Mötesplats Centrum verkställts och att idrottens ideella föreningar ska bära allt högre kostnader.
Centerpartiet inriktning har sedan valet varit tydlig. Vi vill genomföra politik för att förbättra för Lidingöborna genom att:

 • Arbeta för mindre barngrupper och högre andel utbildad personal i förskolan (idag saknar 51% av personalen utbildning för arbete med barn).
 • Sätta fokus på att lösa platsbristen i gymnasieskolan på Lidingö där majoriteten står utan en plan för att kunna öka antalet platser 2019.
 • Ha högst två kommunalråd och inga chockhöjda arvoden.
 • Satsa på verksamheterna; på skolan och elever med behov av särskilt stöd samt i äldreomsorgen för att motverka ofrivillig ensamhet.
 • Stoppa flytten av Mötesplats Centrum så den populära mötesplatsen för äldre kan finnas kvar på Tor.
 • Hindra besparing i daglig verksamhet för funktionsnedsatta.
 • Värna lokalt näringsliv och utveckla stadsdelarna med småstadskänsla på hela ön, till exempel i Rudboda för trivsammare miljö, bättre närservice och mer kollektivtrafik.
 • Möjliggöra för klimatsmarta lösningar för trafik och vid byggande.
 • Utveckla Högsätra idrottscampus och förverkliga utveckling av Lidingövallen.
 •  Satsa på en 50 m simhall som klarar behoven för 50 år framåt.

Centerpartiet försökte efter valet skapa en ny majoritet för att utveckla Lidingö i en riktning som motsvarar Lidingöbornas förväntningar. Vi fick tyvärr en majoritet utan en tydlig riktning eller idé för Lidingö. Vi fortsätter att som största oppositionsparti arbeta för så stort genomslag som möjligt för vår lokala politik, en politik som vill utveckla ön för Lidingöborna.

Tor von Sydow (C), ordförande Patrik Buddgård (C), gruppledare

 • Monica Björling • 13 februari 2019 00:08:48
  Är glad att ni arbetar för att stoppa flytten av Mötesplatsen. Den fyller en stor funktion på Tor och att den blir kvar, hindrar inte att det blir en Mötesplats även i Stadshuset, men med en något annorlunda inriktning kanske. Så många pensionärer som vi har på ön, behövs det säkert! Är inte den mötesplatsen även tänkt för alla åldrar - tyckte jag hörde det på informationsmötet på Tor förra veckan, att Birgitta Sköld sa: En mötesplats för alla!

Slöseri på resurser

 DEBATT  11 februari 2019 kl 07.14
Det kom ett litet rött kuvert från Svenska Postkodlotteriet igen - exakt samma färg som på utskicken från Pensionsmyndigheten. Jag  försökte för några år sedan få stopp på lotteriutskicken men fick ge upp. Tänk vilket slöseri på resurser; utskick som ofta går direkt i hushållssoporna utan att ens ha öppnats. Kuvert får ju inte slängas i tidningscontainern. 

Till vilka går utskicken från Postkodlotteriet? Går de till alla via folkbokföringen eller via medlemsregister i till exempel bostadsföreningar?
                                          
En ny lag som förhindrar spelmissbruk trädde i kraft vid årsskiftet. Det låter positivt att ministern som uttalade sig vill förhindra aggressiv marknadsföring. På samma sätt borde allmänheten slippa annan aggressiv marknadsföring, såsom den från Svenska Postkodlotteriet.

För att få dessa utskick och liknande direktsänd reklam borde man istället aktivt anmäla sitt intresse till Svenska Postkodföreningen/Svenska Postkodlotteriet i Stockholm. I annat fall bör man få slippa utskicken.

Karin Wallgren 

Kommentera

En mötesplats blir två

 POLITIK  7 februari 2019 kl 07.01
Nu har beslut fattats i kommunstyrelsen att seniorboendet Tor behåller en mötesplats i caféet, samtidigt som mötesplats centrum kommer att öppna i stadshuset när ombyggnaden är klar. I och med detta kommer de äldre kunna erbjudas ett bredare utbud till social samvaro, samtidigt som de boende på Tor kommer ha kvar sin uppskattade gemensamhetslokal.

Mötesplats centrum kommer att flytta in i det nya stadshuset under hösten 2019. Vi hoppas att det nya stadshuset ska bli en mötesplats för Lidingöbor i alla åldrar och ge utökade möjligheter till social samvaro. Den nya mötesplatsen kommer också att kunna ge möjlighet till utökade aktiviteter och skapa synergieffekter med det nya biblioteket, utställningar i entréhallen och den nya restaurangen på en och samma plats.

Efter att ha lyssnat in synpunkter från de boende på Tor förstod vi att det finns ett behov av en mindre mötesplats på Tor också. Därför behåller vi nu gemensamhetslokalen på Tor och ger den samma status som mötesplats Brevik och sommarcafé Hustegaholm. Vi vill erbjuda fler öppna träffpunkter för socialt umgänge och aktiviteter för äldre. Nu blir det två, i stället för en i Lidingö centrum.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunalråd
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd

 • Tor von Sydow • 9 februari 2019 20:15:39
  Majoriteten= M+Lidingöpartiet+L+Kd = saknar verklighetskontakt!

  Tänk vad mycket skattepengar det fanns när Kommunalråden skulle höja sina löner. Att slå på 25% fixade dom på en kafferast ! Daniel Källenfors,( M) Birgitta Sköld Lidingöpartiet, Amelie Tarschys Ingre (L ) och Carl- Johan Schiller ( KD ) skulle minsann fatta mycket bättre beslut om de fick ännu mer betalt. Men det är klart ,då fanns det inga pengar kvar till många av våra äldre som använder Mötesplats Centrum.
  Men det spelade ingen roll för man hade ju tagit beslut om att flytta allt till det nyrenoverade Stadshuset som måste få täckning för den stora ombyggnadskostnaden på 350 miljoner.

  Ett år har gått sedan många äldre fick reda på att den mycket populära Mötesplatsen i Centrum skulle flyttas till Stadshuset.
  Mötesplatsen som byggts upp under 15 år med hjälp av många ideella krafter skulle nu placeras i Stadshuset! Snabbt organiserade sig de äldre och flera hundra skrev på ett upprop om att man absolut inte ville flytta till Stadshuset. Centerpartiet som varit emot flytten från första början, försökte med alla medel få majoriteten att ändra sig genom att i stället flytta in andra verksamheter till Stadshuset. Vår uppfattning är att majoriteten inte gjort något för att hitta andra alternativ till att flytta Mötesplatsen till Stadshuset.

  I augusti 2018 kallade majoritetsföreträdare till informationsmöte på Mötesplasten och M företräddes av Anna- Britta Bergman, Lidingöpartiet av Birgitta Sköld och KD av Carl- Johan Schiller. Under detta möte som var väldigt välbesökt med 80 äldre försökte majoriteten förklara beslutet. De skyllde på att man tagit ett beslut 2015 om Stadshusrenoveringen och att detta nu inte gick att ändra på! På frågan om de gjort någon konsekvensanalys så svarade man att det hade man inte gjort och med facit i hand så erkände man att beslutet nog var ogenomtänkt!!
  Slutsatsen är att majoriteten tar inte reda på fakta före beslut.
  De lyssnar inte på kloka och erfarna Lidingöbor.
  De saknar empati för våra äldre och kan ej förstå, eller vill inte förstå, hur mycket det personliga engagemanget betyder idag på Mötesplatsen.

  Många äldre kommer nu få ännu svårare att umgås. Att ta sig till Stadshuset med rullator eller rullstol är för många helt omöjligt. Detta kommer leda till att ensamheten ökar, vilket är ett stort växande problem för många ensamma äldre.
  DET ÄR SÅ MÅNGA AKTIVITETER VARJE VECKA SOM NU INTE KOMMER LEDAS AV ÄLDRE!
  Hur har M+LP, L och KD tänkt sig att den kafélokal som nu ska vara kvar ska kunna användas till alla olika aktiviteter som, kafé, gymnastik, konst och målning, Qigong, fri dans, sånggrupper, hantverk, film, bokcirklar, teaterkurser m.m. Detta är ett urval av aktiviter under en vecka på Mötesplatsen. Många av dessa leds av engagerade äldre som gör detta för att hjälpa och stötta sina vänner och besökare.
  Majoritetspolitikerna säger att allt detta engagemang nu ska flytta upp till Stadshuset! Detta kan de glömma, det kommer inte bli så.
  DET ÄR KLART ATT DET GÅR ATT ÄNDRA ETT FELAKTIGT OCH OGENOMTÄNKT BESLUT! Det är och kommer alltid vara politikerna som tar beslut och är ansvariga för dessa gentemot Lidingöborna.

  Tor von Sydow, ordförande Centerpartiet på Lidingö

Tack Christinaskolan!

 DEBATT  4 februari 2019 kl 10.27
Det var en väldigt positiv nyhet när Christinaskolan meddelade att de vill starta en gymnasieskola! För Centerpartiet är det ett glädjande besked. Nu är det viktigt att kommunen stöttar Christinaskolan i etableringen.

Centerpartiet har konsekvent arbetat för att Lidingö ska ha fler gymnasieskolor. När Gångsätra gymnasium lades ner 2013 av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna protesterade vi kraftigt. Vi såg att antalet gymnasieelever snart skulle öka igen. Vi föreslog då att Gångsätra gymnasium skulle bli en skola med både grundskola och gymnasium för att stärka ekonomin och skapa en långsiktig lösning.

När antalet gymnasieelever på ön ökat, som vi visste skulle ske, har lidingöungdomar tvingats pendla långt mot sin vilja på grund av platsbristen. Hela förra mandatperioden har vi föreslagit lösningar för att skapa fler gymnasieplatser utan att skada anrika Hersby gymnasium med den utbyggnad majoriteten föreslagit (som dessutom skulle vara för liten för att klara behoven framåt). Vi har föreslagit att staden skulle ta en mer aktiv roll i att söka och underlätta för privata aktörer att starta en gymnasieskola på ön.

Att nu Christinaskolan som är en långsiktig och seriös fristående aktör meddelat att de vill öppna gymnasieskola är en fantastisk nyhet för Lidingös ungdomar. Nu gäller det att kommunen stöttar initiativet och underlättar en etablering. Vi anser också att staden bör se över utbudet på Hersby gymnasium så att de två gymnasieskolorna kompletterar varandra och ger så stor valmöjlighet för Lidingös ungdomar som möjligt.

Stort tack till Christinaskolan för att ni vill vara en del av lösningen för Lidingös gymnasieungdomar.

Patrik Buddgård (C), ledamot utbildningsnämnden
Lotta Morger (C), ledamot utbildningsnämnden
Krister Forsberg (C), ersättare utbildningsnämnden

Kommentera

Hur tänkte ni nu?

 DEBATT  2 februari 2019 kl 09.34
Lördag morgon och mycket snö har fallit ner. Snöröjarna har jobbat för fullt, på Källängsvägen har man plogat gång- och cykelbanan som är bredare än vägbanan för bilister, lastbilar och bussar, det är ju bra, att man plogat alltså. Men varför plogar man ut snön från gång-och cykelbanan till vägbanan?

Man har också lagt snö på busshållplatsen vid Källängens skola, likaså på busshållplatsen Norra Kungsvägen vid OKQ8-macken. Förstår att man måste placera snön någonstans i avvaktan på att den smälter bort eller transporteras bort, men man lägger inte den för att förhindra att bussar och bilar kan ta sig fram. Eller också är det så att man vill hindra de som väljer bil och buss att kunna ta sig fram!

Göran Borgenvik
Ordförande SD Lidingö

Kommentera

Hur svårt kan det vara?

Vändzonen utanför förskolan fylls varje morgon av bilar när jäktade föräldrar ska lämna av sina barn. Då kan renhållningsbilen få vänta.
Vändzonen utanför förskolan fylls varje morgon av bilar när jäktade föräldrar ska lämna av sina barn. Då kan renhållningsbilen få vänta.

 DEBATT  31 januari 2019 kl 00.01
Varje morgon ser jag samma sak: jäktade föräldrar som ska lämna sina barn till Kaninens förskola på Näset och ställer bilen i vändzonen. Ofta är hela vändzonen fylld av bilar, som därigenom hindrar andra föräldrar att komma runt.
 
Eller som igår  morse när en renhållningsbil skulle ned för rensning av förskolans sopkärl på den lilla vägen intill och vägen var spärrad av en stressad förälders bil och fick stå och tuta en lång stund innan föraren kom ut.
 
Att det sedan finns en jättestor parkering intill med många tomma p-platser faller inte dessa föräldrar in. Att gå några meter extra känns väl lite jobbigt.
 
Likadant är det vid ändhållplatsen för bussarna på Näset. För att bussarna ska kunna vända vid hållplatsen finns det en välskyltad vändzon på 25 meter, men dagligen får bussarna backa och krångla för att kunna vända eftersom det står hindrande bilar, vars förare uppenbarligen inte kan läsa. Eller ”ska bara”, som det så ofta heter.
 

Text och foto: Kerstin Norberg

Kommentera

 • SECURITAS • 13 mars 2019 08:36:48
  Ring Securitas dygnet runt per telefon 010-470 10 00.
  Dom har hand om P-böter /felparkeringar .
 • Jan Mårtensson • 31 januari 2019 15:16:44
  En dag med någon föräldraaktivitet på skolan på Vesslevägen påpekade jag för en kille att han parkerat på ett övergångsställe och fick just svaret: Jag ska bara in om ett slag.

  Dags för fler parkeringsvakter på ön.

Lidingö behöver en byggvänlig politik

 DEBATT   30 januari 2019 kl 07.48
SKB – Stockholms kooperativa bostadsförening – vann för flera år sedan en tävling om utformning av ny bostadsbebyggelse vid Lojovägen, nära Rudboda centrum. SKB beviljades markanvisning. Den 14/1 beslutade kommunstyrelsen på Lidingö utan någon motivering att inte förlänga denna markanvisning. Projektet har skötts ovarsamt och är signifikativt för den byggpolitik som drivs på Lidingö. Det är en skadlig politik för Stockholmsregionen när Lidingö stad inte tar sitt ansvar och förtätar i de områden där det är lämpligt. I Lojo är det lämpligt att förtäta och på så vis också stärka kundunderlaget för affärsidkarna vid Rudboda torg. Det skulle till och med gå utmärkt att använda marken i området mer yteffektivt och få in ytterligare fler bostäder, det beror framförallt på hur marken disponeras.

Från Vänsterpartiets sida har vi hela tiden förespråkat en byggpolitik där vi ska ta vårt ansvar för att förtäta i de områden i kommunen där det är lämpligt och öka andelen hyresrätter på Lidingö. Det gör vi för att få en mer diversifierad befolkningsstruktur men också för att se till att de torganläggningar som idag ligger så gott som öde, i Baggeby, i Rudboda, i Näset, listan kan göras lång, ska leva upp och kunna erbjuda en bra närservice till de boende i kommundelen. Med SKB skulle de som vill ha bostad i Lidingö fått utökad valfrihet genom kooperativa hyresrätter.

Vid kommunstyrelsens möte ville Centerpartiet, som tidigare velat profilera sig som det parti som vill bygga minst helt plötsligt poängtera vikten av att bygga hyresrätter. Det är naturligtvis välkommet, även om det bara är ytterligare en tvär sväng i den svajiga centerpolitiken. Den som röstade på de styrande partierna Moderaterna, Lidingöpartiet eller Kristdemokraterna visste vad de skulle få, de skulle få en byggpolitik som närmast kan beskrivas som ”plus, minus, noll.” Röstade man däremot på Liberalerna, som nu ingår i den byggfientliga majoriteten, profilerade sig de i valrörelsen som det byggvänliga partiet på högerkanten. Deras väljare måste vara besvikna. 

Lidingö förtjänar politiker som vill ta Lidingö framåt, utveckla bebyggelsen samtidigt som öns karaktär bevaras. Det kan göras utan att sätta stopp för viktiga och bra byggprojekt. Den politiska viljan verkar nu ha dött hos Liberalerna, den verkar nyvaken inom Centerpartiet samtidigt som den finns på den rödgröna sidan, framförallt hos oss i Vänsterpartiet. 
 

Jonas Lundgren (V), ledamot i kommunstyrelsen och gruppledare
Olaf Koort (V), ordförande för Vänsterpartiet Lidingö
Marika Lundin (V), ersättare i kommunfullmäktige

 

 • Amelie Tarschys Ingre (L) • 31 januari 2019 20:19:16
  Liberalerna har länge drivit frågan om Rudboda centrum behöver utvecklas till en trivsam miljö med fler bostäder och lokaler. Vi vill ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Rudboda centrum och det är då rimligt att planeringen omfattar mer än bara parkeringsplatserna vid Rudboda centrum. Vad gäller bostadsrättsföreningen på Lojo, så kommer de få att bygga sina fastigheter.
 • Patrik Buddgård (C) • 30 januari 2019 13:21:47
  Centerpartiet har hela tiden verkat för att utveckla stadsdelarna med småstadskänsla. Därför har vi konsekvent röstat för utvecklingen i Rudboda både före och efter valet för att stärka det lokala centrumet och närservicen. Det står till och med i vårt valmanifest att vi vill färdigställa den planerade utvecklingen i Lojo - alltså ingen förändring i vår politik och knappast svajigt.

  Centerpartiet vill utveckla med småstadskänsla och så att hela Lidingö kan leva. Det innebär att vi är emot hårdexploatering av Lidingö Centrum. Där har vi och V helt olika syn på hur utvecklingen ska se ut.

Problem med försenad post

 DEBATT   29 januari 2019 kl 07.44
Posten är ofta starkt försenad och det har inte blivit bättre med två entreprenörer som har hand om postutdelningen. Med denna artikel vill jag gärna uppmärksamma problemet och fråga efter en lösning. Min avsikt är inte att lasta någon enskild brevbärare för förseningar, tvärtom. Brevbärarna kämpar ju på sina cyklar i ur och skur, på vägar där folk i gemen knappt kan gå upprätt.
 
Den 4 januari 2019 hade post levererats i min fastighetsbox och alla var de över fjorton dagar försenade.
 
- Två brev från Skatteverket med uppgift om godkänt rutavdrag, daterade den 19 dec 
- Ett brev från försäkringsbolaget med årsuppgift daterat den 18 dec
- Enkät från Stockholms Läns Landsting (efter genomgången gråstarrsoperation) hade inget datum när den skulle ha gått iväg … men längst ned till vänster anmodades man inkomma med svar senast den 2 januari.
 
Eftersom jag inte fått något kontoutdrag från Nordea sedan den 7 december blev jag tvungen att ringa banken som skickade en transaktionsredovisning den 25 januari.
 
Vid närmare granskning av post från SKV visar det sig att utav tre betalda fakturor för datorservice har jag än så länge bara fått ett meddelande om Rut-avdrag. Jag ringer myndigheten på måndag om att inte fått besked om Rut för den första fakturan från juni månad. 
 
En boende i vår fastighet fick nyligen ett brev i fastighetsboxen från en bank. Men han stod inte som adressat på brevet. En annan granne skulle ta hand om brevet och se till att det kom rätt.
 
Problemet med försenad post är inte nytt. Men det är oroväckande med brev som inte kommer fram och kanske har levererats till någon som har rest bort. 
 
Att ha en dator underlättar kommunikation med myndigheter i viss mån men tänk på alla dem som inte har en dator.  Hur kan problemet lösas? Jag tänker också på alla er företagare och hoppas ni inte har samma problem som privatpersoner. 
 

Karin Wallgren

Kommentera

 • Karin Wallgren • 11 februari 2019 18:55:58
  Jag läser Kerstin Norbergs kommentar om den överfulla brevlådan på Källängstorget. Posten är ju A och O eller väldigt viktig i alla fall. Det gäller att vara ute i god tid och själv postar jag gärna breven i någon brevlåda när jag är i centrum, för säkerhets skull. Nyligen ringde jag till PostNord ang ett brev från Nordea som inte kommit fram och fick svaret att brevet inte gick att 'spåra'! I telefonkatalogen 'Din del' står förresten ett icke aktuellt telefonnummer till PostNord.
 • Kerstin Norberg • 4 februari 2019 22:27:45
  Det är inte så konstigt om posten inte kommer fram i tid när postlådan inte töms som den ska. Själv postar jag många födelsedagshälsningar i form av vykort, som jag lägger på lådan utanför Icabutiken på Källängstorget. Ofta är lådan så full så att man kan ta post ur den, och ibland ramlar det till och med ut post när man öppnar luckan. I kväll hände detta igen när jag skulle lägga i några kort. Dessutom är det numera nästan omöjligt att komma i kontakt med någon på PostNord för att klaga på detta.
 • Karin Wallgren • 30 januari 2019 10:15:03
  Jag fick en trevlig nyårshälsning med foto på kusindotterns familj i Frankrike som var avsänt den 24 januari och kom fram i måndags, den 28, trots fel efternamn. Längst ned i hörnet var kuvertet stämplat POSTNORD. När det fungerar med postleveransen är allt alldeles utmärkt oavsett postleverantör.
  Läser Lillmors kommentar om försenade fakturor. E-faktura låter bra, fast det förutsätter att man har en dator (eller går det att betala med mobil?). Att betala via autogiro fungerar också bra.
  Men man villl ändå ha koll över posten antingen det är fakturor eller brev. Var hamnar förresten den post som inte kommer fram till adressaten och där man får ringa och be avsändaren skicka en kopia?
  Karin Wallgren
 • Lillemor • 29 januari 2019 22:50:33
  I december fick jag besvärande fördröjning på 2 räkningar,
  - en skickad 5 dec, hade inte kommit 22 dec när jag reste bort. Fick en mängd påslag för försening.
  - en vet ej exakt när den skickats men ej kommit 22 dec o skulle betalas i slutet på dec. Banken som hanterade den ringde.... ha ha i dessa dagar med kapningar... Fick mig dock att gå in o kolla på nätet o det stämde. Påslag för försening ränta..
  - ett julkort från utlandet stämplat 18 dec kom i mitten på januari, detta var dock i Dalarna.

  Ja nu har jag anmält även dessa betalningar till e-faktura. Post Nord binder ris till egen rygg, snart inga brev kvar.

Värna Lidingös grönområden?...

 DEBATT  24 januari 2019 kl 10.34
OM SKRÄPMARK OCH ATT INTE BYGGA NYA BOSTÄDER I RUDBODA?
Moderatherrarna Daniel Källenfors och Fredrik Vinstock har förklarat att beslutet är fattat att värdefulla naturområden ska bevaras i Rudboda i stället för att tillskapa nya bostäder.

Den skyskrapa som planeras att byggas i AGA-området kommer troligen byggas i stål eller betong. Skulle detta även i så fall även vara fel? Förvisso byggs skyskrapan på en tidigare industritomt som varit sjöbotten och fordrar omfattande pålningsarbete för att kunna byggas.

Det förefaller märkligt att byggnadsmaterialet i konstruktioner skulle ha påverkat beslutet att inte bygga nya bostäder i Rudboda. Källenfors och Vinstock ondgjorde sig över att det var en betongkonstruktion som var planerad och enligt dem en orsak till att platsen inte skulle kunna bebyggas.

Att betong skulle ha andra egenskaper som påverkar den byggda miljön som till exempel massiv trä eller stål förefaller för en utomstående betraktare något besynnerligt och krystat.

Snarare ställer jag mig frågan om några beslutsfattare över huvud taget har besökt den aktuella slänten i Rudboda på Lojovägen som var föremål för ny bebyggelse.
 

Bilder från området som var tänkt att bebygga.
Bilder från området som var tänkt att bebygga.


Slänten är idag närmast att betrakta som soptipp eller i vart fall värdelös slänt i en grav norrsluttning utan något naturvärde. Huruvida det är ett värdefull ett naturskönt naturområde som Vinstock och Källenfors vill mena kan var och en som besökt platsen nog starkt ifrågasätta.

Att en extremt sluttande markyta om cirka 3 000 kvadratmeter skulle användas till bostäder och Lidingös natur därmed skulle påverkas negativt är en enfaldig tanke som snarare visar tecken på bristande kunskap. 

Det vore intressant att veta varför någon väljer att kalla slänten för ett populärt grönområde och i så fall varför vederbörande kan betrakta denna slänt som unik natur. Trams. 

I stället skulle marken skulle ha givit kommunen en intäkt och tillskapat bostäder som efterfrågas i närhet till de högkvalitativa naturområden som Lidingö som erbjuder. Denna möjligheter har nu röstats bort av majoriteten. 

Vidare skulle det vara intressant att få veta hur mycket det hittills kostat Lidingös skattebetalare i utredningskostnader och framtagande av planförslag etc. för det förslag som nu förkastas.

Det är trist att se att det nu förs en politik som är utvecklingsfientlig och hämmar en sund utveckling av Rudboda.

Henry Duhs
Boende i Rudboda

 

 • Inger Månsson • 2 februari 2019 17:59:25
  Bevara Lidingös grönområden och låt Rudboda utvecklas till en trivsam miljö!
  Jag har ställt frågor till samtliga partier på Lidingö om den nya byggstrategin, som införts från årsskiftet, och fått svar av alla partier utom socialdemokraterna.
  Det är dock många frågor som är obesvarade… Min utgångspunkt är varför de SKB-hus, som skulle byggas i Lojoområdet och som utretts och projekterats sedan 2013 (med avsevärda kostnader för kommunen) nu helt plötsligt har strukits? M+KD+L+LP står för detta beslut den 14/1-19. Svaren ser lite olika ut, men ingen förklarar vad dessa partiers nya byggstrategi går ut på? KD svarar att Lidingö främst fokuserar på markbostäder. På vilket sätt bevarar det Lidingös grönområden? Betraktas radhus- och villaträdgårdar som grönområden? Enligt L är det viktigt att Lidingö har olika typer av bostäder Hr, Br, villor och radhus. Vad är då skälet till att SKB, som innebär ytterligare ett alternativ till boendeform (kooperativ bostadsrätt, där enbart kötid avgör rätten till bostad) inte ska få finnas på Lidingö?
  SKB ska alltså inte få bygga sina hus i Lojo? Men Lojos bostadsrättsförening ska få fortsätta sin projektering. Jag undrar om vanliga bostadsrättshus tar upp mindre av grönområden? Gå gärna in på SKB.org under nyproduktion o kolla hur de tänkta husen ser ut. De ligger fortfarande kvar och liknar de husen som byggts på Karins
  Alle´. Som ni ser kan de säkert bidra till Rudbodas framtida, trivsamma miljö och dessutom ge Lidingöborna ytterligare valfrihet när det gäller upplåtelseform för boende!
 • Filip Svartengren • 31 januari 2019 17:18:30
  Jag håller med dig Henry, just vägen upp till Lojo är bland det tråkigaste som finns på Lidingö. Källenfors har troligen inte varit där om han skulle prata om naturvärden, att lyfta området med bostäder skulle säkert höja värdet på Lojoområdet som en bonus!
  Filip Svartengren ersättare i teknik & fastighetsnämnden (C)
 • Patrik Buddgård (C) • 25 januari 2019 10:17:06
  Majoriteten har tyvärr ingen långsiktig styr på byggfrågorna och projekt efter projekt får ta omtag, göras om i grunden eller stoppas. Det kostar både stad och fastighetsägare pengar i onödiga utredningar och planarbete som inte leder någonstans. 600 000 kronor har staden lagt ner i planarbete för de bostäder som inte blir av i Lojobacken. Tänk om dessa pengar hade kunnat användas i verksamheten istället - en till förskolelärare till exempel?
 • Mathias Eriksson • 25 januari 2019 06:29:21
  Grönområden i kombination med närhet till stan är det som gör Lidingö attraktivt. Vill man ha hus på båda sidor vägen behöver man bara åka över bron för att hitta massor med områden där man säkert kommer trivas.

  Låt den planerade upprustningen av Rudboda torg innebära att nuvarande brutalistiska byggnader runt torget ersätts av byggnader med fler bostäder, anpassade till Lidingös småstadskaraktär. Utan att nya grönområden behöver tas i anspråk.
 • Fredrik Kronberg • 25 januari 2019 00:00:31
  Ett ytterligare argument för att bygga bostäder på bägge sidor av Lojovägen är den trygghet som skapas för gående längs vägen.

  Fredrik Kronberg, fd ersättare (M) i kommunstyrelsen

DEBATT: URUSEL SNÖRÖJNING VARJE ÅR

 DEBATT  18 januari 2019 kl 00.11
Nu är det dags att göra något åt Lidingös urusla snöröjning och sandning av vägar och gångbanor. Vi bor på Riddarvägen sedan 35 år och det blir bara sämre för vart år som går.

Torsdagen den 17:e januari var det nästan enklare att snöra på sig ”grillorna” om man skulle ta sig till centrum. Rena rama isen på gångvägarna!
Har inte staden råd med sandning? Det är fullkomligt oacceptabelt att det skall vara på detta sätt.

Det vore väl bättre ur ett medborgarperspektiv att öka budgeten för vägunderhåll på vintern, än att höja arvodena för politikerna själva! 

Olle Starrin

 • Jörgen Borevius • 23 januari 2019 08:31:35
  Apropå grillor,- så hör jag till dem som utnyttjar den fina möjligheten att åka på bl a plogad bana på Kottlasjön. Dessutom finns ju också ved så man kan grilla alt. värma sig lite när kylan tränger på. Lite bökigt är det däremot att ta sig ut på isen då man bytt om till grillorna - det vore därför tacknämligt om någon ombytarbänk tillfälligt kunde placeras på isen.
 • anita Lalander • 21 januari 2019 17:29:22
  Var tvungen att gå till brevlådan på Läroverksvägen den 17.1. Det blev en mardröm.
  Till slut visste jag inte vad jag skulle göra. Inga bilar stannade. En hund skällde och matte kom ut och undrade. Mina ben skakade men hon höll mig under armen. Ska jag skaffa ambulans sa hon. Nej men gärna taxi. Taxin kom och chauffören lyfte mig till dörren. TACK FÖR ATT DET FINNS MEDMÄNNISKOR
 • Anders Bergstedt • 19 januari 2019 19:38:45
  Visst kan vi klaga på halkbekämpningen nu då det varit flera dagar med halka än normalt. Det viktiga är att prioritera backar ner mot korsningar där tanklösa bilister ställer sej på bromsen och ser till att det blir glansis ! Flera dagar tog jag saken i egna händer eftersom det står en sandlåda i backen. Tro inte att någon annan skulle komma på tanken att hjälpa till !

  Det som är positivt är att man nu prioriterar gång- och cykelleder som snöröjs och saltas direkt. Naturligtvis är det viktigt att underlätta för de som hela året försöker att cykla till jobbet. Man kan ju inte bara gnälla på allt.
 • Johan Ahlbom • 18 januari 2019 14:39:02
  Vi har fantastiskt goda erfarenheter av årets snöröjning här i Brevik, än så länge. Snabb plogning efter snöfall och noggrann sandning. Tack till staden!
 • Ulf Norhammar • 18 januari 2019 00:44:38
  För några dagar sedan hade Lidingö Nyheter en liten artikel om Lidingö stads fria halkskydd till invånarna över 65 år. Det är jättebra .... MEN! För två (eller var det tre?) år sedan fick vi samma erbjudande, som också effektuerades, men halkskydden höll bara en vinter. När jag häromdagen satte på dem för att bemästra den nuvarande halkan gick de genast sönder och gled av på den mest olyckliga isfläck. Det kunde gått illa men allt klarade sig. Båda helfotsbroddarna föll dock i bitar. Utmärkta dubbar och fin passform men undermålig gummikvalitet.
  Jag ska gå och hämta nya på stadshuset (om jag inte ramlar på vägen) Hoppas de nya halkskydden håller längre. De tidigare kan knappast ha varit prisvärda - sett ur stadens synvinkel?

Politikernas arvoden bör beslutas före valet

 DEBATT  17 januari 2019 kl 18.11
Höstens följetong med majoritetens förslag på chockhöjda arvoden till de egna högst avlönade politikerna avslutades lika märkligt som det började. Före jul röstade samma partier som la fram det ursprungliga förslaget; M, LP, KD och L med stöd av SD, ned arvodesberedningens förslag på arvoden till politikerna. Det var ett felaktigt agerande av två skäl. För det första var arvodesberedningens förslag väl genomarbetat med något sänkta arvoden för de bäst betalda politikerna jämfört med förra mandatperioden samt höjda arvoden till fritidspolitikerna. För det andra var det fel eftersom det minskar trovärdigheten för arvodesprocessen att åter kringgå den valda arvodesberedningen.

På kommande fullmäktigemöte ska en ny arvodesberedningen väljas. För att minimera misstroendet framåt anser Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet att arvodesberedningen bör utformas så att alla partier har representation i beredningen. Det logiska vore även att arbetet framåt utgår från det förslag den avgående arvodesberedningens la fram i december. Det skulle vara mycket skadligt för förtroendet om liknande förslag som de tidigare chockhöjningarna åter kom upp till beslut.

För att öka trovärdigheten i arvodesprocessen framgent menar Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet att ersättningar till förtroendevalda för kommande mandatperiod bör fastställas i god tid före valet 2022. Då ökar avståndet mellan de som beslutar arvoden och de som får dem. Det skulle också säkerställa att ersättningar till politiker inte blir en del av majoritetsförhandlingar där ledande politiska företrädare förhandlar sina egna arvoden.

Patrik Buddgård (C), gruppledare
Daniel Larson (S), gruppledare
Patrik Sandström (MP), oppositionsråd

Debatt: Värna om våra lokala centrum

 DEBATT  16 januari 2019 kl 14.55
För Centerpartiet är det viktigt att kunna ha matbutik, närservice och förskola nära hemmet. Vi vill ha en promenadstad där man kan gå ner till torget, utföra sina dagliga ärenden och småprata med sina grannar. Så skapar vi levande och trygga stadsdelar med småstadskänsla och lokalt näringsliv över hela Lidingö.
Majoritetens nej-sägarpolitik leder till en sovstad beroende av pendling och ett enda stort centrum. Centerpartiet vill ha levande stadsdelar och då måste vi värna våra lokala handlare. Det krävs då dels underlag för att handeln ska fungera och dels rätt affärslokaler. Båda delarna behöver stärkas i Rudboda.
 
Moderaterna beskriver förslaget till utvecklingen i Rudboda, som de själva tagit fram i majoritetsställning, som ”betong”. Sanningen är noggrant utformade punkthus med ljus tegelfasad med ekpartier i entréerna samt vackra, gröna utemiljöer. Dessutom med miljösmarta lösningar som bilpool i huset och solceller på taken. Moderaterna har genom att först planera och sedan förkasta planen slösat bort 600 000 kronor i nedlagt planarbete och dessutom missar staden 58 miljoner kronor som marköverlåtelsen skulle gett staden i intäkter.
 
I vårt yrkande för att fortsätta planarbetet för hyresrätterna i Rudboda, betonade vi att projektet behöver justeras utifrån miljökonsekvensbeskrivningen för att värna de gröna värdena. Självklart ska vi vara försiktiga när vi utvecklar på Lidingö och värna den gröna småstadskänslan på ön. Utvecklingen ska dock inte stå still. Under många år har vi försökt få staden att inleda planarbete för Rudboda torg för att ge utvecklingsmöjligheter för handel och närservice, men arbetet har fortfarande inte kommit igång. Med en ny detaljplan kan vi skapa ett lokalt centrum som Rudbodaborna länge har väntat på.
 
Vi vill se ett levande och tryggt Rudboda torg med småstadskänsla där matbutik kan utvecklas och plats ges för mer närservice, kanske i form av en kvarterskrog och ett apotek? Vi vill att våra lokala närcentrum ska frodas. Men det kräver ett politiskt ledarskap som idag saknas.

Patrik Buddgård (C)
Tor von Sydow (C)
Joakim Jarnryd (C)
Lotta Cavalli Björkman (C)
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

 

Debatt: Värna Lidingös grönområden

 DEBATT  14 januari 2019 kl 19.34
I måndags fattade kommunstyrelsen på Lidingö beslut om att stoppa de planer som tidigare har funnits på att bygga hyresrätter i Lojo. Moderaterna lovade i valet att värna Lidingö som en unik, grön ö och detta ligger helt i linje med det. Till vår förvåning valde Centerpartiet att sätta betong före grönområden och röstade för att förlänga planerna.
 
Under många år fanns det en plan att bygga 120 hyresrätter i Lojo på stadens mark och det fanns också ett markanvisningsavtal för att göra just detta. Det är inget fel med hyresrätter, men den planerade bebyggelsen skulle få negativ inverkan på de populära grönområdena i området. Därför sa Moderaterna redan i valrörelsen att Lidingös unika karaktär som grön ö måste värnas och att planerna för Lojo på stadens mark skulle stoppas.
 
I måndags hade kommunstyrelsen frågan uppe och Centerpartiet som tidigare profilerat sig som ett grönt alternativ valde att rösta emot slopandet av planerna. De motiverade beslutet med att det skulle riskera närservicen i området. Det stämmer så klart inte. Majoriteten har redan satt igång ett arbete för att rusta upp Rudboda torg och säkerställa att en god närservice ges till de som bor i området. Istället handlar frågan om huruvida det är grönområden eller betong och byggnation som är viktigast.
 
Moderaterna och många Lidingöbor undrar nu: Är det en ny prioritering från Centerpartiet att sätta betong och byggnation framför värnandet av Lidingös grönområden? Tiden får utvisa om så är fallet.
 

Daniel Källenfors, Kommunstyrelsens ordförande (M)
Fredrik Vinstock, Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande (M)

 

 • Paul Lindquist • 15 januari 2019 22:37:57
  Det är mycket beklagligt att Lidingömoderaterna nu bryter det ingångna markanvisningsavtalet med Stockholms Kooperativa Bostadsförening som planerade att bygga kooperativa hyresrätter i Lojo och dessutom aktivt motarbetar byggandet av hyreslägenheter när bostadsbristen är så stor.

  Det finns ingen stark kritik från grannarna mot projektet och det finns heller ingen motsättning mellan att bevara Lidingös grönområden och att som i detta fall förtäta i ett befintligt bostadsområde genom att bygga bostäder där Rudboda kyrka tidigare låg eller impedimentmark längs en gata som har mycket litet vistelsevärde.

  Dessutom skulle tillskottet av bostäder ge ett välkommet tillskott av kunder till Ica Rudboda och underlätta deras möjligheter att bygga ut och kunna ge bättre service. Likaså kan fler boende i Rudboda ge förutsättningar för en bättre och tätare kollektivtrafik.
 • Lars H Ericsson, Lidingöpartiet • 14 januari 2019 22:28:09
  Ingenting förvånar längre när det gäller Centerpartiet. Oavsett om det gäller regeringsbildning med de rödgröna på riksplanet eller byggpolitik på Lidingö.

  Lidingöpartiet röstade självklart också ja till att stoppa det stora byggprojektet i grönområdet längs Lojovägen!
 • Anders Bergstedt • 14 januari 2019 21:44:01
  Det är omöjligt att försöka förstå politisk argumentering. Det är väl betong och höga hus det blir i Lojobacken och i Rudboda Centrum ! Tvåvåningshusen på Lojovägen liksom på andra delar av Lidingö skapar både markkontakt och social gemenskap och ansvar. Där kan trivseln jämföras med radhus och villaområden ! Istället tänker man tydligen stapla de som inte har råd med bostadsrätter på varandra i ett betongcentrum ! Var tänker man bygga hyresrätter som folk har råd med och som är nödvändiga för att samhället skall fungera ?

Stoppa förfulningen av vår ö!

 DEBATT  10 januari 2019 kl 07.18
Förfulningen av bostäderna på Lidingö som pågått under minst 10 år. Att Lidingö, sedan många år tillbaka, inte har haft en stadsarkitekt sätter sina tydliga spår i bostadsområdena. Bygglov ges till utbyggnader utan tydliga krav på stil som stämmer med ursprunglig bebyggelse. Detsamma gäller uppförande av nya bostadshus avsedda lägenheter. Flera med långa mörka fasader. Höga kompakta byggnader passar inte in på Lidingö. Stoppa förfulningen av vår ö! 

Krister Forsberg

Kommentera

 • anita Lalander • 21 januari 2019 17:31:11
  Håller helt med Dig Krister Forsberg.
  anita Lalander
 • Krister Forsberg • 15 januari 2019 11:53:40
  Gustaf och Fredrik som kommenterat STOPPA FÖRFULNINGEN AV VÅR Ö!
  Ett förtydligande: Tidsomfånget för ursprunglig bebyggelse är tiden för detaljplanen. Jag menar den bebyggelse som uppfördes när detaljplanen kom till. När nya bygglov ges ska detaljplanen i sin helhet följas. Nämnden ska inte fatta beslut om bygglov som tillkommit genom "kryphål" i detaljplanen. Nämnden ska veta vilka konsekvenserna blir av ett bygglov före beslut fattas.
 • Gustaf Odhelius • 14 januari 2019 18:51:37
  Krister skriver ”Bygglov ges till utbyggnader utan tydliga krav på stil som stämmer med ursprunglig bebyggelse.” Vilket tidsomfång och markareal som avses med begreppet ”ursprunglig bebyggelse” beror nog mycket på läsarens ålder och eget boende. Det går att läsa in begreppet villastad och att hela ön bara består av denna bebyggelse. Men Lidingö har som alla orter med attraktivt läge vuxit med olika boendeformer. Enligt broschyren Lidingö faktiskt 2017/2018 är flerbostadshus den dominerande bostadsformen och den växer. Inte så underligt eftersom den ger mycket boyta på en begränsad resurs, markyta.
  Fredrik skriver ” …har därför lagt om inriktningen så att vi vill att ny- och tillbyggnader istället ska passa in och harmoniera med den ursprungliga bebyggelsen.” Återigen det luddiga uttrycket ”ursprunglig bebyggelse”.
  Texten ”.. utbyggnader utan tydliga krav på stil som stämmer med ursprunglig bebyggelse…” borde vara ledmotiv för varje politiker med ansvar för utveckling av ön. Det finns för närvarande två stora projekt där det går att visa att man har viljan och förmågan att agera i denna anda, Högsätra och Lidingö centrum.
  När det gäller Högsätra är det antagna planförslaget så långt från ”….krav på stil som stämmer med ursprunglig bebyggelse….” man kan komma. ”Stil” är inte bara husens form och fasader utan måste inkludera hur marken disponeras och hur planerad ändring knyter an till omgivande bebyggelse, trafik, terräng och natur. En harmonierande skala är nog så viktigt. Högsätra är unikt med sin trafikseparering. Det finns inga gator fram till portarna. Det är gångvägar. Barn kan gå till skola och fritids utan att behöva korsa biltrafik. Barnen behöver inte skjutsas till skolan. Bilen är inte förbjuden men tyglad och som bilåkare är Högsätra ändå attraktivt, i synnerhet efter att Norra länken öppnades. Varför inte bygga vidare på ett vinnande koncept?
  Högsätra byggdes inte enligt den ursprungliga detaljplanen. Det fanns billigare sätt att bygga. Lidingö centrum reviderades kraftigt på grund av ekonomisk kris. Det antagna planprogrammet kan omarbetas under nu pågående detaljplanering så att utvecklingen av området rimmar med den nuvarande politiska majoritetens avsiktsförklaring. Det mesta av programmets intentioner kan överleva men behöver rensas från den arrogans och stöddighet som nu bär dess signum.
  Det antagna planprogrammet för Högsätra uppfyller på alla punkter ” Tidigare har den uttalade politiken varit att ny- och tillbyggnader ska bryta i stil med ursprungsbyggnaderna, så att det tydligt syns vad som är nytt eller tillbyggt.” Nu är det upp till bevis för den politiska majoriteten. Omfattar Fredriks synsätt även befintliga flerbostadsområden? Är övriga tre partier med på noterna?
  Höga hus är inte nödvändigtvis av ondo. Mycket boyta med litet fotavtryck och luft mellan fasaderna. Högsätra har 6 våningar och är omgiven av Bodal, Larsberg och Skärsätra som alla syns vida kring. Att anpassa ny bebyggelse i Högsätra till dess nuvarande hushöjd kan knappast upplevas som ett illdåd omöjligt att förlåta.
 • Fredrik Vinstock • 13 januari 2019 19:43:17
  Hej Krister!

  Du sätter fingret på en viktig och relevant fråga. Den nu styrande majoriteten med Moderaterna i spetsen värnar den ursprungliga bebyggelsen på Lidingö, särskilt den äldre gårdsbebyggelsen och de för Lidingö karaktäristiska villastäderna. Tidigare har den uttalade politiken varit att ny- och tillbyggnader ska bryta i stil med ursprungsbyggnaderna, så att det tydligt syns vad som är nytt eller tillbyggt. Vi tror inte att det är rätt väg att gå, och har därför lagt om inriktningen så att vi vill att ny- och tillbyggnader istället ska passa in och harmoniera med den ursprungliga bebyggelsen. Det kommer naturligtvis att ta ett litet tag innan den nya inriktningen får genomslag, främst eftersom det ofta är långa ledtider i plan- och bygglovsprocesserna. Vi hoppas dock att du och alla andra Lidingöbor ska uppskatta kursändringen när den väl börjar synas!

  Med vänlig hälsning,

  Fredrik Vinstock (m), ordförande i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
 • Anders Bergstedt • 13 januari 2019 18:55:22
  Stoppa höghus och bygglådor och renovera Zetterbergsdammen för rimliga pengar. Den håller på att förfalla helt.

Debatt: Satsa på Rudboda, säg inte nej!

 DEBATT  10 januari 2019 kl 07.18
Centern kritiserar i en pressrelease majoritetspartierna som vill stoppa planerna på att bygga hyresrätter i Rudboda. Detta kommer man att påtala för kommunstyrelsen som har möte på måndag den 14 januari. Som största parti i Rudboda sedan valet 2018 känner Centerpartiet stort ansvar att värna områdets karaktär och utveckling. Bland annat skriver han att utvecklingen av matbutiken, närservicen och kollektivtrafiken hotas.

Patrik Buddgård, gruppledare i Centerpartiet på Lidingö, säger i en kommentar:
– Detta projekt har dragits i långbänk och nu vill majoritetspartierna avbryta utvecklingen av 120 hyresrätter. Ytterligare ett exempel på hur majoriteten inte kommer framåt i något utvecklingsprojekt vilket hotar våra stadsdelars närservice och tillgång till kollektivtrafik.

– Vi vill utveckla Rudboda med småskalig bebyggelse, värna grönskan och ge liv och skapa trivsam miljö på Rudboda torg. Majoriteten kommer aldrig framåt i utvecklingsprojekten vilket gör att inget planarbete inletts gällande Rudboda torg. Det får konsekvenser för utvecklingen av matbutiken och närservice. En ny detaljplan för torget krävs också för att ta tillvara stadens tillgångar i området.
 

Kommentera

 • Lars Björndahl • 13 januari 2019 22:53:51
  Strypta planer i Rudboda är kortsiktigt och hotar alla lidingöbor
  Den nya moderatledningen stryper nu planerna på en genomtänkt förstärkning av området kring Rudboda torg. Det är mycket olyckligt av flera skäl. Det skulle gynna alla rudbodabor med nya bostäder. När redan beslutade planer skrotas lär det inte finnas underlag för utökad kollektivtrafik till denna del av ön. För hela Lidingö innebär neddragningen av redan beslutade planer att det statliga bidraget till infrastruktursatsningar som Lilla lidingöbron hotas. Det utlovade bidraget är ju kopplat till att beslutade bostadsprojekt blir av. Försvinner brobidraget blir det dyrt för alla Lidingöbor.
  Den nya moderatledningen på Lidingö bedriver en kortsynt politik som riskerar att bli kostsam, minska möjligheterna till låg skatt och leda till stagnation.

  Lars Björndahl, tidigare Kommunfullmäktig och ledamot i Kommunstyrelsen (M)

het debatt om ersättningar

Debatten om Lidingös förtroendevaldas ersättningar/löner gick varm på Lidingösidan under november och december. Debatten fortsätter här. Den skarpsynte ser att kommentarerna alla har datumet 10 januari. Det är inget att bry sig om. De kom in till Lidingösidan mellan den 22 och 30 december. Tekniska problem har gjort att de inte gick att överföra med rätt datum. 

Här kan du läsa på Lidingösidan hur argumenten flödade.
Här kan du läsa på Lidingösidans facebook ännu mer kommentarer. 
 

Debatt: Om återremissen av
arvodesberedningens förslag

Lars Björndahl, Sophia Barthelson, Fredrik Kronberg • 22 december 2018 17:44

Det är med djupt beklagande vi har konstaterat att den nya moderata ledningen i kommunen inte hanterat frågan om arvoden till sig själva och till stadens fritidspolitiker på ett korrekt och anständigt sätt.

Praxis har varit att kommunstyrelsen, i början av mandatperioden, tillsatt en oberoende arvodesberedning som, i slutet av mandatperioden, lagt fram förslag som kommunstyrelsen lämnat till kommunfullmäktige för beslut. Beslutet i fullmäktige 2014 innebar att kommunalrådsarvodena sänktes något.Under hösten 2018 valde de föreslagna kommunalråden att i stället själva ta fram ett förslag med kraftiga höjningar till sig själva och höjning av några nämndordförandearvoden från knappt 10.000 kr per månad till 49.000 kr per månad – för fritidsuppdrag!Förslaget drogs inte tillbaka före beslut. Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAU) klubbade igenom förslaget trots att 4 av de 5 ledamöterna i KSAU hade intresse av ökningen (jäv) och inte hade rätt att fatta beslutet.I och med det beslutet blev förslaget offentligt och väckte stor uppmärksamhet, inte bara bland Lidingöborna utan över hela landet. Och Lidingöbornas vrede växte till en styrka som aldrig upplevts bland Lidingös invånare.Då backade kommunalråden och bad om ursäkt. Man kunde ju tro att arvodesfrågan då skulle gå den vanliga vägen via arvodesberedning och kommunstyrelse till decemberfullmäktige. Men förslaget inför Kommunstyrelsen 3/12 var att ta bort ärendet helt. Efter diskussion i moderatgruppen och majoritetsgruppen blev vi dock överens om att gå den vanliga vägen via arvodesberedningen och ett extra kommunstyrelsemöte alldeles före decemberfullmäktige där ärendet skulle avgöras. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors förde fram förslaget och Kommunstyrelsen fattade ett enigt beslut om detta eftersom oppositionen instämde.Arvodesberedningen lämnade ett genomarbetat förslag till kommunstyrelsen före fullmäktige 17/12. Och med beslutet 3/12 borde saken ha varit klar, men kommunalråden ville nu - igen - inte ta beslut utan skicka tillbaka frågan från kommunstyrelsen till arvodesberedningen! Tre moderater och en Lidingöpartist röstade för det förslaget. Vi tre moderater fick stöd av oppositionen för att lämna Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige. Förslaget innebar att de heltidsarvoderade politikerna liksom för fyra år sedan fick en viss sänkning och att ledamöter och ersättare i nämnder som har låga sammanträdesarvoden fick höjda arvoden jämfört med 2018 års nivå. Kommunstyrelsen hade alltså fattat två beslut i samma riktning vid två sammanträden i enlighet med utvecklad praxis. Så nu borde det varit klart. Men i kommunfullmäktige yrkade majoritetspartierna – igen! - på återremiss till kommunstyrelsen efter föredragningen från arvodesberedningens ordförande. Hennes föredragning stördes av fullmäktiges ordförande som (felaktigt) trodde att den begränsning av talartiden som gäller för fullmäktigeledamöter även gällde föredragningen. Mycket lite sas för att försvara förslaget om återremiss medan arvodesberedningens förslag fick ett kraftfullt stöd i talarstolen. Men omröstningen vanns av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Lidingöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.Arvodena ändrades alltså inte och hur en ny arvodesberedning ska tillsättas och av vem och hur självständig den blir vet vi ingenting om. Det vi vet är att den nya kommunstyrelsen från 2019 är vald av samma fullmäktige som beslutade om återremissen.

För oss är arvodesnivåerna och deras hantering viktiga. Lidingöbornas reaktion på nivåer, brist på öppenhet och lyhördhet är lätt att förstå.

För dem i den nya ledningen som 2014 fattade beslut om återhållsamhet i arvodena återstår att förklara varför de nu har bytt åsikt.Lars Björndahl, Sophia Barthelson, Fredrik Kronberg

Kommentera

 • Alexander von Yxkull • 14 januari 2019 16:44:28
  Den nytillträdda kommunledningen med moderaterna i spetsen kunde ha börjat på bättre sätt. Först aviserade man chockhöjning av avgifterna för nyttjande av Lidingövallen. Dessutom tänkte man sig att idrottsföreningarna som använde Vallen skulle vara med och finansiera själva renoveringen med flera miljoner kronor. Sedan lyckades man med att reta upp en stor del av Lidingöborna genom att bevilja sig själva en rejäl löneökning. Visserligen har den moderata ledningen bett om ursäkt, men, och det är viktigt, att be om ursäkt innebär inte per automatik att man blir förlåten. För att bli förlåten måste man visa att man tagit till sig kritiken och ändrat sig. Återremissen av arvodesberedningens förslag visar med all tydlighet att så inte är fallet. Beredningens förslag var väl genomarbetat och värt ett bättre öde. Låt oss hoppas att kommunledningen ändå tagit till sig något av kritiken och att det fortsatta arbetet bättre kan accepteras av Lidingöborna.

  Alexander von Yxkull (M)
 • Rolf Hattenbach • 10 januari 2019 19:28:10
  All heder!

  Till Lars Björndahl, Sophia Barthelson och Fredrik Kronberg som står upp när de övriga sitter tysta och tiger.

  Gott Nytt År önskar jag er tre.

  Rolf Hattenbach (C)
  Ledamot kommunfullmäktige
  Ersättare Kommunstyrelsen
  Ledamot arvodesberedningen
  Ledamot Kultur och Fritidsnämnden
 • Fredrik Kronberg • 10 januari 2019 19:27:25
  Per Lilja - På vilket sätt hänger ditt inlägg ihop med den beskrivning av hur frågan om arvoden hanterats som vi skrivit?
 • Patrik Sandström • 10 januari 2019 19:26:28
  Jag vill tacka för att det finns modiga moderater som vågar stå upp för sansade förslag och att processer ska skötas på ett korrekt sätt.

  Som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige röstade jag såklart mot chockhöjningarna och för arvodesberedningens förslag.

  Att de fyra tilltänkta kommunalråden utan tvekan röstade för chockhöjningar av sina egna arvoden i kommunstyrelsens arbetsutskott var något jag reagerade starkt på och reserverade mig emot.

  Att de inte drog lärdom av den folkstorm som följde visar på att de inte helt och fullt inser vad ett politiskt förtroendeuppdrag innebär.

  Den nya arvodesbetedningen kommer att beslutas om den 14 januari på kommunstyrelsens möte. Den kommer troligtvis att komma med ett förslag innan sommaren. Det ska bli intressant att följa och se vilka lärdomar majoritetspartierna dragit av historien.

  Vår represenrant i arvodesberedningen kommer att fortsätta arbeta för att arvoden ska vara återhållsamma för att skapa förtroende. De ska vara fördelade så att både fritidspolitiker och de med större ansvar ska ha förursättningar att att företräsa sina väljare på ett bra sätt, oavsett om de sitter i majoritet eller opposotion.

  Arvodena ska självklart beslutas om innan val och inte vara del i förhandlingar om makten. Det är en grogrund för girighet som man ska akta sig för.

  Patrik Sandström
  Tillträdande oppositionsråd och gruppledrare för Miljöpartiet
 • Birgitta Olsen • 10 januari 2019 19:25:52
  Tack Lars, Sophia och Fredrik för ert förklarande inlägg hur arvodeshanteringen gick till.
 • Fredrik Decker • 10 januari 2019 19:25:17
  KSO och övriga kommunalråd (inkl. politiska ledningar/styrelser) som varit med och föreslagit arvodeshöjningarna måste ha en riktigt dåligt devierad moralisk kompass.

  Det enda vettiga hade varit att:
  1. inse missen och omedelbart be om ursäkt,
  2. själva föreslå en sänkning av gällande arvodesnivå för sig själva, alternativt oreserverat gå med på kritikernas förslag.
 • Robert Hallenborg • 10 januari 2019 19:16:35
  Det är uppenbart att Ni missat poängen. Man kan diskutera in absurdum hur arvoden skall fastställas och ursäkter hit och dit. Det som är så stötande är att alla frågor, som berör oss lidingöbor, skolorna, sjukvården, idrotten etc. fick stå tillbaka för det som ansågs viktigast av allt: Kraftigt höjda arvoden. Den frågan fick högsta prioritet. Inga framtidsvisioner, inga nya politiska initiativ, inga ideer. Ett exempel från skolboken på hur man missbrukar ett förtroende.

 • Carl-Johan Gestrup (M) och Ulf Geijer (M • 10 januari 2019 19:15:43
  Moderatföreningens styrelseordförande och fullmäktiges ordförande har i ett publicerat brev tidigare bett om ursäkt för det obearbetade förslaget till kommunalrådsarvoden. I brevet aviserades att beslut om arvoden i tydlig parlamentarisk ordning i fortsättningen skulle fattas av kommunfullmäktige, inte kommunstyrelsen. Det ursprungliga förslaget drogs tillbaka innan det ens behandlats i något formellt sammanhang.

  Kritiken mot en alltför snabb process har nu ersatts av kritik mot att genomföra en mer tidskrävande, strukturerad och bred analys, med syfte att ta fram ett nytt arvodesreglemente. Förslaget från arvodesberedningen om sänkta arvoden utan analys av bakgrund, visar att debatten mer handlar om politisk teater än om ett ärligt försök att hitta en balanserad struktur för arvodering.

  Det är oppositionens uppgift att ifrågasätta – märkligt vore det annars. Särskilt tacksamt blir det när majoriteten ännu inte i text hunnit lägga fram ett nytt beslutsunderlag. Tre erfarna moderater, som i förra årets provval placerats utanför valbar plats, lät sig ryckas med och valde i årets sista kommunstyrelsemöte att rösta med oppositionen.

  Moderaterna tar gärna debatten – när ett beslutsunderlag tagits fram och förslag till nytt reglemente, som har förutsättningar att godkännas av kommunfullmäktige, har formulerats. Tills vidare utgår de arvoden som tidigare beslutats.

  Från Lidingösidan Carl-Johan Gestrup (M) och Ulf Geijer (M)
-