Sjörök vid Brevik. Foto: Johan Ahlbom.
Sjörök vid Brevik. Foto: Johan Ahlbom.

Bildarkivet

Här kommer bilder från Lidingö Nyheter att läggas in allt eftersom. Veckans bild kommer att arkiveras här. Vi tackar våra duktiga fotografer Bo Vading, Bengt Jansson, Johan Falkenström, Jonas von Hofsten och Wilhelm Söderquist. 

Brevikshamnen. Foto: Bengt Jansson.
Brevikshamnen. Foto: Bengt Jansson.
Från Elfvik. I bakgrunden en Finlandsbåt på väg in mot Stockholm. Foto: Bo Vading.
Från Elfvik. I bakgrunden en Finlandsbåt på väg in mot Stockholm. Foto: Bo Vading.

Första bilden i arkivet. Bild från en tidig vårdag i mars, tagen vid kajen i Brevik. I bakgrunden skymtar väntpaviljongen och några båtar som väntar på sjösättning. En segelbåt ligger redan i vattnet. Det är redaktören Andreas Lindbergs båt. Det är också han som har tagit bilden.